Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“

сряда, 29 ноември 2017 16:25

Разглеждате снимки от Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“

Вижте пълен текст на Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“

Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ организира катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН).

Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ организира катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН).

Страница:

Галерия снимки от Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ ...