Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“

петък, 17 ноември 2017 16:14

Разглеждате снимки от Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“

Вижте пълен текст на Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“

В университета се проведе тринадесетата международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“. Форумът под патронажа  на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев бе организиран от Финансово-счетоводния факултет, в партньорство с Университета на Болоня, Италия; Университета на Сплит, Република Хърватска; Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна; Луцкия национален технически университет, Украйна; Лодзкия технологичен университет, Полша; Университета в Риека, Република Хърватия, и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

В университета се проведе тринадесетата международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“. Форумът под патронажа  на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев бе организиран от Финансово-счетоводния факултет, в партньорство с Университета на Болоня, Италия; Университета на Сплит, Република Хърватска; Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна; Луцкия национален технически университет, Украйна; Лодзкия технологичен университет, Полша; Университета в Риека, Република Хърватия, и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Страница:

Галерия снимки от Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на Бъл ...