Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства"

вторник, 14 ноември 2017 15:17

Разглеждате снимки от Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства"

Вижте пълен текст на Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства"

В малката конферентна зала

В малката конферентна зала

Страница:

Галерия снимки от Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизви ...