Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

вторник, 31 октомври 2017 12:15

Разглеждате снимки от Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

Вижте пълен текст на Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

В голямата конферентна зала

В голямата конферентна зала

Страница:

Галерия снимки от Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на п ...