Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“

петък, 20 октомври 2017 16:24

Разглеждате снимки от Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“

Вижте пълен текст на Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“

При откриването на конференцията (отляво надясно) проф. Гоев, проф. Статев, г-жа Василева, доц. Дамянов, доц. Бонева

При откриването на конференцията (отляво надясно) проф. Гоев, проф. Статев, г-жа Василева, доц. Дамянов, доц. Бонева

Страница:

Галерия снимки от Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европей ...