Меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“

четвъртък, 11 май 2017 9:58

Разглеждате снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“

Вижте пълен текст на Меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“

Подпомагане на изграждането и поддържането на капацитет на централни, областни и общински администрации и публични организации за постигане на целите на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 &ndash; 2020, подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти от нашия университет чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание и други инициативи от съвместен интерес. Това предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция &bdquo;Електронно управление&ldquo; (ДАЕУ), подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Росен Желязков, председател на агенцията <i>(</i><i>на снимката долу</i>).

Подпомагане на изграждането и поддържането на капацитет на централни, областни и общински администрации и публични организации за постигане на целите на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020, подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти от нашия университет чрез организиране на публични лекции и дискусии, консултиране на учебното съдържание и други инициативи от съвместен интерес. Това предвижда меморандумът за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Росен Желязков, председател на агенцията (на снимката долу).

Страница:

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и Държавна агенция „Електронно управлени ...