Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство

вторник, 20 декември 2016 12:20

Разглеждате снимки от Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство

Вижте пълен текст на Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство

И през тази година доказахме, че във време на изпитания имаме потенциала и куража да се справяме с предизвикателствата. Без да правим компромиси с академичните принципи и ценности, с качеството на образователната и научноизследователската дейност. Затова УНСС, въпреки динамичната социално-икономическа среда, въпреки предизвикателствата, продължава да бъде авторитетна образователна и научноизследователска институция, с която се съобразяват и която ценят и уважават държавните институции, бизнесът, неправителственият сектор, обществеността, както и академичната общност у нас и в чужбина, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев пред Общото събрание на УНСС, което събра в аула „Максима“ делегати, бивши ректори, гости.

И през тази година доказахме, че във време на изпитания имаме потенциала и куража да се справяме с предизвикателствата. Без да правим компромиси с академичните принципи и ценности, с качеството на образователната и научноизследователската дейност. Затова УНСС, въпреки динамичната социално-икономическа среда, въпреки предизвикателствата, продължава да бъде авторитетна образователна и научноизследователска институция, с която се съобразяват и която ценят и уважават държавните институции, бизнесът, неправителственият сектор, обществеността, както и академичната общност у нас и в чужбина, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев пред Общото събрание на УНСС, което събра в аула „Максима“ делегати, бивши ректори, гости.

Страница:

Галерия снимки от Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръко ...