Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти

вторник, 20 декември 2016 8:53

Разглеждате снимки от Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти

Вижте пълен текст на Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен професор на УНСС“ и „заслужил професор на УНСС“ и на новите професори и доценти

Свидетелства и плакети получиха и носителите на званието „заслужил професор на УНСС“: проф. д.ик.н. Бистра Боева, проф. д.ик.н. Иван Георгиев, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Георги Янков, проф. д-р Златка Сукарева и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров.  Удостоени със званието „заслужил професор на УНСС“ са и проф. д.ик.н. Йосиф Илиев и проф. д.ик.н. Пано Лулански.

Свидетелства и плакети получиха и носителите на званието „заслужил професор на УНСС“: проф. д.ик.н. Бистра Боева, проф. д.ик.н. Иван Георгиев, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Георги Янков, проф. д-р Златка Сукарева и проф. д.ик.н. Кирил Тодоров.  Удостоени със званието „заслужил професор на УНСС“ са и проф. д.ик.н. Йосиф Илиев и проф. д.ик.н. Пано Лулански.

Страница:

Галерия снимки от Ректорът връчи плакети и свидетелства на удостоените със званията „почетен профе ...