Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят"

петък, 28 октомври 2016 15:49

Разглеждате снимки от Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят"

Вижте пълен текст на Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят"

На откриването на конференцията присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Петър Мутафчиев, председател на Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ), Христо Христов, член на КРИБ и управител на „Дискордия“, Иван Марков, главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), инж. Милко Ламбрев, генерален директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП „НКЖИ“), Велик Занчев, председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и др.

На откриването на конференцията присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж. Петър Мутафчиев, председател на Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ), Христо Христов, член на КРИБ и управител на „Дискордия“, Иван Марков, главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), инж. Милко Ламбрев, генерален директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП „НКЖИ“), Велик Занчев, председател на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и др.

Страница:

Галерия снимки от Научно-практическа конференция "Мобилност за един свързан свят" ...