Семинар за докторанти по програма Еразъм+

Семинар за докторанти по програма Еразъм+ се проведе в малката конферентна зала на университета. Лектор бе проф. д-р Николай Денчев, преподавател в Свободния университет в Брюксел и Католическия университет в Льовен, Белгия.

По време на семинара в малката конферентна зала

Две са темите, които ще дискутираме днес – „Как да пишем статия за престижно списание“ и „Съвместните докторски програми с европейски университети“, отбеляза проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС по научноизследователската дейност. В нашия университет бяха защитени вече две такива докторантури - на Иван Божикин, редовен докторант на катедра „Икономикс“ и Свободния университет в Брюксел, и на Йорданка Иванова, докторант на катедра „Предприемачество“ на УНСС и Свободния университет в Брюксел, конкретизира проф. Гоев. Той напомни, че и двете докторантури са били с научен ръководител проф. Денчев, а предстои и още една защита под неговото научно ръководство.

Проф. Валентин Гоев

Проф. Денчев, който е в редколегията и на няколко престижни списания, се спря на спецификата в писането на научна статия. Четете много, контактувайте и търсете възможности за съавторство, бяха първите му указания към докторантите. Важна е теоретичната добавена стойност, посочи той и структурира изискванията за публикацията.

Лекторът проф. Денчев

С примери за теоретична разработка от сферата на маркетинга проф. Денчев очерта необходимите елементи, баланса и тематичните акценти. Всяка теория е като поглеждане през различни очила и особено съществено е в една статия да бъде анализиран само един проблем, категоричен бе лекторът.

Участници в семинара

В дискусия по двете теми на семинара бяха уточнени най-добрите решения за докторантските научни работи и възможностите за мобилност на докторанти.

Галерия снимки от Семинар за докторанти по програма Еразъм+ ...