Втора международна конференция на Научноизследователския център по парични и икономически изследвания

четвъртък, 13 октомври 2016 15:34

В университета се проведе втората ежегодна международна конференция по монетарна и икономическа политика на Научноизследователския център по парични и икономически изследвания „Monetary and Economics Scientific Conference – Economic Lessons, Perspectives and Challenges from the Balkans“.

На двудневния форум, открит в голямата конферентна зала, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.ик.н. Николай Неновски, директор на Научноизследователския център за парични и икономически изследвания, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета, доц. д-р Пламен Орешарски, Ивайло Калфин, възпитаник на УНСС, проф. Ксавие Рише, Университет "Сорбона", Париж. В работата на конференцията участват учени от над 20 водещи университети от Франция, Италия, Русия, Великобритания, САЩ, Румъния, Грузия, Македония, Косово и др.

При откриването на конференцията. Отдясно-наляво: проф. Гоев, г-н Калфин, проф. Статев, проф. Неновски, доц. Орешарски, проф. Рише

Проф. Николай Неновски приветства участниците във форума, които във второто му издание се представят с над 50 доклада. Щастлив съм, че инициативата, стартирана преди две години, сега има такъв голям успех и в работата участват учени от 20 страни в света, отбеляза той.

Участници в международната конференция

Истинско удоволствие за мен е да бъда домакин на тази среща, обърна се към присъстващите в залата проф. Статев. Ректорът припомни, че идеята за конференцията датира още от преди десетина години, замисълът и първите стъпки са свързани с ангажименти на университетското ръководство с макроикономическата и финансовата политика на страната. Проф. Статев изрази удовлетворение, че идеята е продължена във времето с организирането на двете конференции по парична политика и изследвания. Тук са представители на три континента, отбеляза той, на много държави и колеги от български университети. Решихме догодина да направим събитието много по-отворено за младите хора, политиците и неправителствените организации, както и за всички, отговорни за взимането на решения по темата, посочи проф. Статев. Той приветства участниците с „Добре дошли в нашия университет“ и изрази убеденост, че двудневният форум ще постигне значими резултати.

Ректорът приветства участниците във форума

Доц. Орешарски благодари за поканата да участва в конференцията, като подчерта нейната научна значимост.

Благодарност към организатора на събитието проф. Неновски и домакина проф. Статев за провеждането на конференцията отправи и Ивайло Калфин. Днес тук има толкова много отговорни хора и добри икономисти, чието участие предпоставя изключително интересни дискусии. Смятам, че това ще е един от най-значимите икономически форуми у нас, който заслужено се провежда в УНСС.

Проф. Рише (вляво) и доц. Орешарски

Тази среща е наистина много важна за всички учени, защото ще имаме възможност да дискутираме както по предизвикателствата, пред които са изправени Балканите, така и по въпроси, касаещи бъдещето на ЕС, изтъкна проф. Ксавие Рише.

Проф. д.ик.н. Александър Бистряков от Руския университет „Дружба между народите“ (РУДН), Москва, също приветства организаторите за провеждането на форума и изрази надежда в скоро време да бъде подписан договор за сътрудничество между УНСС и РУДН.

Проф. Александър Бистряков и проф. Елена Пономаренко от РУДН

Работата на двудневната конференция бе организирана в тематичните направления:  Банкова и монетарна политика, Монетарна теория и банково дело, Капиталови пазари, Международни монетарни режими, Икономическа и социална история, Технологични и геополитически проблеми.

В конферентната зала

Най-добрите доклади от форума ще бъдат публикувани в отделно издание на списание Economic Alternatives на УНСС, а останалите - в сборник с доклади от конференцията.
 

Галерия снимки от Втора международна конференция на Научноизследователския център по парични и ико ...