Преподаватели от УНСС участваха в първата у нас научна конференция по стопанска история

В Икономическия университет – Варна се проведе първата в България научна конференция в областта на стопанската история. Темата на форума, организиран от  Центъра за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ), учредители на който преди една година станаха преподавателите от секция „Стопанска история“ към катедра „Политическа икономия“ в УНСС, Икономическия университет – Варна и СА „Д. Ценов“ – Свищов, бе „Градското стопанство в българските земи през вековете“.

Доц. д.н. Пенчо Пенчев, зам.-декан на Общоикономическия факултет и преподавател в катедра Политическа икономия (вляво) по време на конференцията

В конференцията участваха преподаватели и изследователи от УНСС, Икономическия университет – Варна, СУ „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, СА „Димитър Ценов“ – Свищов, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Международното висше бизнес училище в Ботевград,  Института за история и Института по балканистика с център по тракология при БАН.

Доц. Лиляна Велева и доц. Марко Димитров, научен секретар на катедра „Политическа икономия“

В работата на форума се включиха също доктори и докторанти с изследвания в областта на историята на градското стопанство от Историческия музей „Искра“ – Казанлък, регионалните исторически музеи в Силистра, Велико Търново и Габрово. Изнесени бяха 27 доклада, които ще бъдат публикувани в първите „Известия на ЦСИИ“.

Участниците в конференцията

 

 

 

 

Галерия снимки от Преподаватели от УНСС участваха в първата у нас научна конференция по стопанска  ...