Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно“

петък, 07 октомври 2016 15:38

Тринадесетата международна научна конференция на тема "Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно", организирана от катедра „МИО и бизнес“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, се проведе в университета. В работата на форума се включиха представители на академичната общност от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НБУ, университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, както и участници от висши училища в Р Македония, Полша, Албания, Великобритания, Унгария, Русия, Украйна, Турция и др. Конференцията бе посветена и на предстоящото българско председателство на Европейския съюз.

На форума присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, посланик Любомир Иванов, директор на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на университета, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“ и др.

Доц. Дамянов, доц. Стойчев, посланик Иванов, проф. Статев, доц. Бонева, доц. Славова, проф. Хаджиниколов (отляво надясно)

 С голямо удовлетворение приех конференцията да бъде под моя патронаж, защото тематиката и събитието са наистина уникални, приветства участниците във форума ректорът на УНСС. Проф. Статев определи международния научен форум като „поредното доказателство за мащабния научен потенциал на университета, поредния значим знак, че изследователите от УНСС създават не само фундаментално научно знание, но и го приближават към най-актуалните проблеми и значими въпроси, свързани с развитието на България и Европейския съюз“. „Специално искам за отбележа, че това е първата научна конференция в страната,  посветена на бъдещото българско председателство на Съвета на ЕС“, посочи той.

При откриването на форума в голямата конферентна зала

Ректорът изрази удовлетворение от факта, че освен известни учени, на конференцията ще представят своите разработки и забележително голям брой докторанти – с повече от 25 доклада. Проф. Статев определи като впечатляващ и броя на участниците от чуждестранните университети, които приветства с „Добре дошли“. Той посочи също, че програмата на форума - в десет научни направления и с впечатляваща тематична палитра - максимално мащабно обхваща актуалната проблематика. Убеден съм, че предстои изключително ползотворна и интересна дискусия с обмен на нови идеи и научен опит. Това ще е полезно както за учените и преподавателите, така и за всички експерти, които се занимават с тази проблематика, изтъкна проф. Статев.

Ректорът (вдясно) приветства участниците във форума

Посланик Любомир Иванов благодари на проф. Статев, когото определи като „не само известна фигура в академичните и научни среди, но и като един от хората - движещи сили в процеса по подготовката на целия състав, на кадрите, на които разчитат нашите дипломати и всички, които се занимават с европейската интеграция“.

Европа преживява сложни времена, свързани както с вътрешни процеси, така и с външни влияния, посочи посланик Иванов. Той коментира, че колкото по-голям е напредъкът от постигнатото, толкова по-сложно е той да бъде запазен. Затова и българското председателство е особено голямо предизвикателство, отбеляза директорът на Националния център. Според него не може да се очаква пълно покриване на всички приоритети, като предстоят сериозни дискусии и трудности, за да се очертае онова „златно сечение“, което ще стабилизира процесите и ще изведе ЕС напред. Посланик Иванов се спря на Брекзит и ситуацията в ЕС в условията на свиващ се ресурс и продължаващи икономически проблеми.

Посланик Любомир Иванов (вляво) говори за подготовката на България за предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС

Задачата по ротационното председателство е най-сложната за деветгодишното членство на България в ЕС, изтъкна посланик Иванов. Това не е просто формален и логистичен ангажимент, а е свързано със сериозни дипломатически и експертни задачи  по осигуряване на консенсус по ключовите въпроси от дневния ред на ЕС. Преди нашето предстоят сегашното и още две председателства. Обстановката е динамична. Ротационните председателства, включително и нашето, ще имат своите виждания и своите възможности да влияят. Те са във взаимодействие с останалите, включително и т.нар. трио (система за връзка между предишното, сегашното и предстоящото председателство), които в периода юли 2017 г. - декември 2018 г. ще отразява реални и изпълними приоритети на държавите-партньори Естония, България и Австрия. Той посочи, че позицията на българската страна е да се предвидят механизми за гъвкавост и адекватна реакция на политическата динамика в контекста на вътрешните и външните предизвикателства. Директорът на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство очерта няколко основни приоритета: работни места, миграция и сигурност, енергиен съюз.

Участници в международната конференция

С всяка изминала конференция все повече стават младите хора в залата, отбеляза участието на докторанти във форума доц. Игор Дамянов. Деканът степенува приоритетите, целите и целеполагането в развитието, определи българското председателство като възлов момент за нашите позиции в Европа и света, представи вижданията си за развитието на Европейския съюз.

Доц. Дамянов (вляво) и доц. Стойчев

Десетте основни научни направления на форума бяха: Европейски съюз - състояние и перспективи, Конкурентоспособност на българската икономика на международния пазар, Управление на европейски проекти, Мениджмънт и маркетинг, Международен бизнес, Иновации и предприемачество, Корпоративно управление, Качество и конкурентоспособност на образованието, Туризъм - състояние и перспективи, Правни аспекти на ЕС.

По време на форума

Работата на международната конференция продължи по секции в голямата и малка конферентна зала.

 

Галерия снимки от Тринадесета международна научна конференция на тема "Членството на България в Ев ...