Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и КРИБ

петък, 07 октомври 2016 11:08

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев подписаха Рамково споразумение за сътрудничество между двете институции. На събитието присъства  ректорското ръководство на университета, директорът на Научноизследователския център за добри управленски практики доц. д-р Цветана Стоянова, изпълнителният директор и член на УС на КРИБ Евгений Иванов.

Проф. Статев (вляво) и г-н Домусчиев след подписването на документа

Бяхме сред поканените участници-основатели на една от сериозните инициативи в областта на икономиката - институционализирането на „Академия Икономика“. Академията бе създадена по инициатива на КРИБ преди две години и най-голямата работодателска организация в България протегна ръка на университетите, посочи проф. Статев. Събра се доста солиден фонд, който поема половината от финансирането на стажантски стипендиантски места, а УНСС е един от предпочитаните университети, които участват в програмата, допълни ректорът.

На подписването на споразумението присъства ректорското ръководство

Ректорът се спря и на оказаната от КРИБ помощ при разработването на проектите за усъвършенстването на учебните планове и програмите в двете основни направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, които обхващат близо 90% от студенти на УНСС. В тях, с помощта на фирмите-членки на КРИБ, са постигнати значими резултати по отношение очакванията на бизнеса - съдържанието на учебните планове, видовете курсове и необходимите програми, по които се обучават студентите в УНСС.

Подписването на документа

Голямото предизвикателство, което си обещахме, е да изработим общо становище на висшите училища и бизнеса, за да посочим какво искаме от държавата в областта на висшето образование, изрази позицията си и на зам.-председател на Съвета на ректорите проф. Статев. Той поздрави г-н Домусчиев за издаването на списание „Икономика“, което по думите му „интегрира позициите на науката, бизнеса, практиката, държавното управление“. Това е емблематично периодично издание за България, посочи ректорът.

Горд съм, че подписахме споразумение за сътрудничество, въпреки че дори и без него партньорството между УНСС и КРИБ има своята история и традиции, отбеляза Кирил Домусчиев. Целта е българската икономика да получава добри специалисти, млади хора, които да се реализират в България - със солидно образование, точно профилирано и насочено към нуждите на нашата и европейската икономика, коментира Домусчиев. Бизнесът в сътрудничество с водещите университети и правителството ще търси кардинална реформа, която да направи така, че образователната система да дава подходящите кадри за нашите предприятия, подчерта председателят на УС на КРИБ.

Искаме и сме готови да помагаме на университети като вашия, това стои много високо в нашия списък, сподели г-н Евгений Иванов.

Участниците в събитието

Основни приоритети на сътрудничеството между УНСС и КРИБ ще бъдат: информирането на студентите от УНСС за провеждани студентски стажове, за обявявани вакантни работни позиции от фирми-членки на КРИБ; обмен на информация за дейности и по-важни научни, учебни, бизнес  и други събития, провеждани или промотирани от страна на КРИБ. Документът предвижда също съдействие за участие на представители на КРИБ и на нейни фирми-членки в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции и други  прояви, организирани от УНСС. Ще бъде оказвано съдействие за участие на преподаватели и представители на университета в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от КРИБ; съдействие от страна и на двете институции за провеждане на обучения в УНСС за специалисти и служители от фирми-членки на КРИБ и др.

Координатор по изпълнението на споразумението от страна на УНСС е доц. Цветана Стоянова, а от страна на КРИБ - Ирина Йорданова, директор “Проекти, публични комуникации и КСО”. 

Галерия снимки от Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и КРИБ ...