Кръгла маса „Образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в контекста на дигиталната революция“

вторник, 04 октомври 2016 14:52

Кръгла маса на тема „Образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в контекста на дигиталната революция. Управление на знанията от Интернет“ организираха в университета Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и катедра „МИО и бизнес“. Основната цел на форума бе провеждането на структурен диалог, който да формира обща концепция за подобряване на учебния процес и връзката с работодателите, както и изграждането и задълбочаването на партньорството на катедра „МИО и бизнес“ със заинтересованите компании.

В кръглата маса участваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на университета, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д.ик.н. Бистра Боева, д-р Огнян Донев, председател на МИО Алумни асоциацията, модератор на форума, д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК, представители на президентската администрация, ПроКредит банк, търговските вериги Лидл и Кауфланд, Си Комерсиал 7 ЕООД и др.

По време на кръглата маса

Доц. д-р Иван Стойчев приветства идеята за задълбочен диалог между университета и бизнеса, като изтъкна, че много от идеите се раждат в изпълнението на проекти. Той даде пример с „традиционна“ магистратура, която с времето се развива в посока на търсените от практиката допълнителни измерения. Важен е вашия глас, необходимо е заедно да решим проблемите, конкретизира значимостта на срещата с бизнеса ръководителят на катедрата.

Доц. Иван Стойчев, доц. Миланка Славова, д-р Огнян Донев, д-р Митко Василев, проф. Бистра Боева (отляво надясно)

От името на ректорското ръководство доц. д-р Миланка Славова приветства участниците в кръглата маса. Зам.-ректорът подчерта, че УНСС е най-големият университет в страната и причина за това е, че младите хора го предпочитат и заради възможностите за успешна реализация и добра кариера. Доц. Славова даде красноречиви примери за тясната връзка между УНСС и бизнеса. Тя се спря на дигитализирането както на учебните програми, така и на административния процес в университета, като изтъкна, че предстои въвеждането и на т.нар. електронна студентска книжка. На кръглата маса ще бъдат обменени много полезни идеи, с който ще се очертаят възможности за още по-качествено образование в университета, изрази увереност доц. Славова.

Участници във форума

Един от основните проблеми за страната е образованието и затова срещите на бизнеса с науката могат и трябва да ни водят напред, посочи д-р Митко Василев.  Кръглата маса, на която ще се чуят идеите и ще се разберат интересите и на двете страни, ще е стъпка в правилната посока, конкретизира той.

Младите хора имат много информация, която ще използват за решаване на конкретни казуси, изтъкна д-р Донев. Но е необходимо ниво и надграждане, посочи той.

По време на презентацията на Любомир Хърсев (вдясно)

Съуправителят на Лидл България ЕООД Любомир Хърсев говори за добрите практики и сътрудничеството с университета, ролята на бизнеса като обучаваща организация и въвеждането на елементи от дуалната образователна система.  Бистра Янева от Кауфланд България акцентира върху изискването за владеене на чужд език и практическите познания на специалистите във фирмата. Своите идеи, виждания и опит изразиха Сотир Немов от Си Комерсиал 7 ЕООД, Нина Бояджиева от ПроКредит Банк България ЕАД и др.   

Проф. Бистра Боева коментира отношенията бизнес-университет

Проф.  Боева благодари за споделения опит и проблеми на големите компании. В презентацията си „За отношенията бизнес-университет“ тя се спря на оценките на ЕС и СИФ по проблема, решенията от последните европейски форуми, прогнозирането на потребности от знания и умения в бъдещето. Тя цитира „оценките в контекста на индекса за глобална конкурентоспособност: сътрудничество в областта на изследванията, развойната дейност“, според които България заема 74 място от 138 страни при 112 място през м.г.  За бъдещите потребности от специалисти през 2020 г. тя открои тенденцията на нарастване на специалистите в областта на бизнеса и финансовите операции (второ място) и на ангажираните в продажбите (пето място), както и тенденцията за намаляване на специалистите в областта на офис и административното обслужване, адвокатите, работещите в медии и др. От страните, готови с необходимите умения за 2020 г., първо място заема Финландия, а нашата страна се нарежда на 53-та позиция.

Дискусионните теми на форума бяха свързани както с компетенциите на завършилите УНСС студенти и  нуждите на бизнеса, така и с образованието в областта на международния бизнес и международните икономически отношения в партньорство с бизнеса в различни направления. Обсъден бе и потенциалът на катедра „МИО и бизнес“ в обучението през целия живот по актуални теми, представляващи интерес за практиката.

 

 

Галерия снимки от Кръгла маса „Образованието в областта на международния бизнес и международните и ...