Студенти от УНСС участваха в международна конференция и лятно училище в Русия

понеделник, 03 октомври 2016 10:49

Студенти от УНСС взеха участие в Шестата международна конференция и лятното училище на Младежката асоциация на икономическите университети от Югоизточна Европа и Черноморския басейн (ASECU Youth). Темата на форума бе „Южна и Източна Европа на кръстопът от социално-икономически предизвикателства” и бе организиран от Ростовския държавен икономически университет (РДИУ) в студентския комплекс „Ивушка“ на брега на Азовско море.                     

Отляво надясно: Владимир Атанасов, Радостина Чаушева, Ива Танева, проф. д-р Адам Албеков, ректор на РДИУ, доц. д-р Паскал Желев, Татяна Манчева

В конференцията участваха над 80 студенти и преподаватели от университети от 7 страни-членки на Асоциацията: Армения, България, Гърция, Полша, Русия, Румъния, Черна гора. Българската група бе представена от трима студенти: Владимир Атанасов, магистър, специалност „МИО“, Ива Танева, IV курс, специалност „Застраховане“, Радостина Чаушева, III курс, специалност „МИО“, и докторантката Татяна Манчева от катедра „Международни отношения“. Те изнесоха научни доклади на английски език на теми, свързани с ефектите от руското ембарго върху българския износ, предимствата и недостатъците на плоското данъчно облагане, проблемите на младежката безработица и политиките на страните от Централна и Източна Европа за борба с климатичните промени. Предварителният подбор на докладите бе извършен от доц. д-р Паскал Желев, катедра „МИО и бизнес“, и ас.д-р Димитър Дамянов, катедра „Икономикс“. Всички доклади на участниците от УНСС получиха висока оценка и ще бъдат публикувани в специален сборник.

Ръководител на българската група бе главният секретар по международно сътрудничество на УНСС доц. д-р Паскал Желев. Заедно с доц. Григорис Заротиадис от Солунския университет „Аристотел“ той ръководи работата на секция 2 „Социално-икономически предизвикателства в Южна и Източна Европа“ на конференцията, в рамките на която бяха изнесени доклади, свързани с актуални проблеми на търговско-икономическите връзки и външноикономическите политики на страните от региона. 

Доц. д-р Паскал Желев по време на конференцията

Лятното училище включваше лекции и семинари, представени от ръководителите на съответните групи студенти. Доц. Желев изнесе публична лекция на тема „Новата индустриална политика на ЕС – изводи за страните от Югоизточна Европа“, която предизвика силен интерес както сред студентите, така и сред преподавателите. 

Участници в конференцията и лятното училище

Освен  академична част, любезните домакини от Ростов на Дон бяха предвидили редица спортно-развлекателни занимания, посещение на металургичен комбинат, на исторически забележителности в региона, културни вечери, в които участниците презентираха своите страни.

Форумът бе официално закрит в главния корпус на Ростовския държавен икономически университет. Ректорът проф. Адам Албеков връчи на студентите сертификати за участие в международната конференция и успешно завършване на лятното училище. В края на церемонията проф. Албеков подписа договор за двустранно академично партньорство между РДИУ и УНСС и удостои ректора на нашия университет проф. д.ик.н. Стати Статев с почетен знак и сертификат за благодарност. Подготвя се за подписване подобен договор за двустранно сътрудничество и със Солунския университет „Аристотел“. Българска делегация бе поканена за участие и в следващото издание на международната конференция и лятно училище, които ще се проведат в Солун, Гърция.

Проф. Албеков подписва договор за двустранно сътрудничество с УНСС
Галерия снимки от Студенти от УНСС участваха в международна конференция и лятно училище в Русия ...