Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“

сряда, 28 септември 2016 11:49

Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“ събра студенти в голямата конферентна зала. Срещата бе организирана от Министерството на икономиката и катедра „Предприемачество“ на университета и в нея участваха проф. дик.н. Кирил Тодоров, директор на Института за развитие на предприемачеството и ръководител на катедра „Предприемачество“, експертите от Министерството на икономиката Мехмед Мюхтар, национален координатор на престижния конкурс „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2016“, и Тихомира Палова, отдел „Предприемачество и иновации“, възпитаник на УНСС.

Проф. Кирил Тодоров, Тихомира Палова, Мехмед Мюхтар (отдясно наляво)

Министерството на икономиката обяви национален конкурс по проект “Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”. Проектът цели да се стимулират студенти - бакалаври или магистри, докторанти, както и вече завършили висше образование през 2015 г. или 2016 г., за да започнат собствен бизнес с предоставената им безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми, посочи Тихомира Палова. Целта на „Техностарт 2“ е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи, да реализират тези идеи и да се промотират успехите им.

Експертът Палова конкретизира, че в рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

В голямата конферентна зала

Тихомира Палова разясни и класификацията на икономическите дейности по проекта, видовете разходи, етапите и критериите за оценка на бизнес плановете и др. Крайният срок за кандидатстване по проекта и подаване на документите е до 17 октомври включително, като участниците в конкурса могат да намерят цялата необходима информация за конкурса  на интернет страницата на Министерството на икономиката - http://www.mi.government.bg/.

Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров даде примери с успешните бизнес идеи, „мозъчни атаки“ и многобройните награди на Клуба на младия и иновативен предприемач, като изтъкна, че няколко от тези идеи могат да кандидатстват в конкурса.  

Участници в информационния ден

Проектът "Техностарт 2" е част от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 - 2020 г. Това е единственият проект в България, фокусиран изцяло в подкрепа на предприемачеството в университетите. През март приключи изпълнението на договорите, сключени със стартиращи фирми по първия проект "Техностарт" на Министерството на икономиката, обявен през 2014 г. Финансирано бе създаването на 19 стартиращи фирми от български студенти. Десет от компаниите са в сектора на информационните технологии, пет - в преработващата промишленост, а четири - в сферата на научноизследователската и развойна дейност. Създадени са 28 работни места - 19 като самонаети и девет - нови, показва статистиката на икономическото министерство.

Галерия снимки от Информационен ден за представяне на националния конкурс по проект „Техностарт 2“ ...