Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“

Кръгла маса-дискусия на тема „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и административен персонал с цел преподаване и обучение в УНСС - 2015 /2016“ организира Университетският център за мобилност на студенти и преподаватели. На събитието в голямата конферентна зала присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор на университета по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Центъра, ас. д-р Димитър Дамянов, зам.-директор на Центъра, преподаватели, представители на университетската администрация.

В голямата конферентна зала

Доц. Миланка Славова поздрави участниците с успешното завършването на годишния етап на Еразъм+, като отбеляза, че програмата е традиционна и ефективна както за студенти и преподаватели, така и за административния персонал. Зам.-ректорът конкретизира значимостта на програмата за катедра „МИО и бизнес“, обучението на чуждестранни студенти, открили България и нашия университет през годината, мобилността на студенти и преподаватели в европейски университети. Еразъм+ предлага много добри възможности и въпреки някои проблеми програмата се развива, посочи доц. Славова.

Доц. Миланка Славова (вдясно) поздравява участниците в кръглата маса.  Вляво: доц. Екатерина Тошева и д-р Димитър Дамянов

Красноречиви факти и данни открои в презентацията си доц. Екатерина Тошева. Тя посочи, че през 2015/2016 г. университетската мобилност с цел преподаване е обхванала 46 души, с цел обучение на персонала - 41, а територията за преподавателската дейност се е разгърнала в 18 държави. Директорът на Центъра за мобилност и студенти и преподаватели очерта възходящата крива на мобилността през последните години, което се дължи на големия брой предоставени на университета места по мобилност за преподаватели и обучение на административен персонал, променените конкурсни условия и др. Доц. Тошева посочи, че в годишната мобилност са участвали преподаватели от осемте факултета на УНСС, в обученията са включени 60 на сто преподаватели и 40 процента представители на администрацията и др. Програмата е популярна в повечето звена на университета, посочи доц. Тошева. Тя обаче очерта и негативната числова тенденция в Еразъм+ за следващия период, дължаща се на намаленото финансиране на национално равнище.

Доц. Тошева (в средата) представя мобилностите по програма Еразъм+ през последната година

За мобилността по програма Еразъм+ в Университета „Федерико Втори“ в Неапол, Италия, говори доц. д-р Мария Маркова. Тя представи преподавателската си дейност, академичните срещи, ефективността от обмена. В презентацията си гл. ас. Ралица Пандурска сподели опита си от мобилността в Университета за приложни науки Йоанеум, Грац, Австрия.

Доц. Мария Маркова
Участници в кръглата маса

Гл. ас. д-р Михаела Мишева  коментира посещението си в Ягелонския университет, Краков, Полша, ст.преп. Албена Стефанова разказа за пребиваването си във Вадуц, Лисабон, Вилнюс. За преподавателска дейност по мобилност говориха и проф. д-р Християн Танушев и доц. д-р Пламен Ралчев.

Гл. ас. Ралица Пандурска говори за Университета за приложни науки в Грац

Кръглата маса завърши с дискусия, която открои ефективността и проблемите по програмата Еразъм+ в УНСС.

  

Галерия снимки от Кръгла маса-дискусия „Програма Еразъм+ за мобилност на преподаватели и администр ...