Информационен ден по Euroatom

сряда, 14 септември 2016 15:41

В голямата конферентна зала на университета се проведе „Информационен ден по Euroatom“. Събитието бе организирано от УНСС, съвместно с Европейската комисия, Euroatom,  Министерството на външните работи и Министерството на образованието и науката.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев откри форума и приветства участниците в информационния ден. Той ги запозна с университетската образователна дейност в областта на ядрената сигурност и с международната магистърска програма „Ядрена сигурност“, която вече втора година се организира от нашия университет съвместно с МААЕ - Виена и към нея има сериозен международен интерес. 

Откриване на Информационния ден по Euroatom. Отляво надясно: г-н Роберто Пасалакуа,  проф. Стати Статев, проф. Димитър Димитров, г-жа Виктория Славкова и г-жа Златина Карова 

Деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р. Димитър Димитров направи кратко експозе и в презентация открои уроците от практиката, свързани с магистърската програма.

Информационният ден по Euroatom се отнася до програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.  Основен доклад изнесе представителят от Еврокомисията  Роберто Пасалакуа, главна дирекция „Иновации и изследвания“. Той запозна присъстващите с възможностите за научни изследвания по Euroatom. 

Г-н Пасалакуа по време на презентацията си

Представители на повече от 10 организации и институции взеха участие в дискусията. Приветствено слово отправи Златина Карова,  директор на Дирекция „Наука” към МОН.  Сред участниците бяха доц. д-р  Мария Манолова, зам.-директор към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, проф. д-р Кирил Стойчев от Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” (ИМСТЦХА) – БАН, Мария Кръстева от Агенцията за ядрено регулиране, Любомир Пиронков, ръководител на управление „Персонал и учебно-тренировъчен център” в АЕЦ "Козлодуй", доц. д-р Даниела Илиева-Колева,  изпълнителен директор на фондация „Право и интернет“, преподаватели и докторанти от УНСС, ТУ – София, Академията на МВР и др.  Модератор на събитието бе Виктория Славкова, управител на фондация „Регионално развитие”. 

Участници от БАН, ТУ-София и Академията на МВР по време на дискусиите

В края на събитието проф. д-р. Димитър Димитров очерта задачите на Информационния ден по Euroatom и акцентира върху важността за бъдещо сътрудничество по проекта.

Галерия снимки от Информационен ден по Euroatom ...