Нови възможности за сътрудничество между УНСС и Одеската юридическа академия

сряда, 14 септември 2016 13:29

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и президентът на Националния университет „Одеска юридическа академия“ (НУ „ОЮА“) акад. Сергей Кивалов обсъдиха академичното сътрудничество между двете институции и възможностите за неговото разширяване. Сред първите практически стъпки ще бъде размяната на студенти и преподаватели през втория семестър на учебната 2016/2017 година.

Ректорът на УНСС проф. Статев подари на своя колега акад. Кивалов възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ и историята на нашия университет

Проф. Статев информира госта за увеличения академичен капацитет на нашия Юридически факултет – от 260 на 330 студенти, както и за акредитираните неотдавна три докторантски програми. По време на срещата доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на ЮФ, отправи покана към преподаватели от НУ „ОЮА“ да участват в научна конференция, организирана от факултета.

Обсъдена беше перспективата за установяване на контакти за академично партньорство и между представители на специалностите „Социология“, „Политология“ и „Журналистика“ от УНСС и ОЮА, като нашите студенти ще могат да посещават лекции в Одеса на английски или руски език (по избор).

В средата на тази година беше подписан договор за сътрудничество между нашия университет и Академията, който предвижда съвместно провеждане на научни и научно-методически конференции и семинари, разработване на научни изследвания по приоритетните за двете страни направления, издаване на съвместни сборници с научни трудове, обмен на научна информация, научна литература и периодични издания и др.

Сградата на академията, която е наследник на Ришельовския лицей в Одеса

Националният университет „Одеска юридическа академия“, който е създаден през 1847 г., е лидер в юридическото образование на Украйна, с богати академични традиции и респектираща история, с 14 хиляди студенти във всички форми и степени на обучение, 1600 преподаватели, 7 института, 13 факултета, 6 колежа, 3 асоциирани средни училища.

НУ „ОЮА“ е член на Асоциацията на европейските университети и на Европейската асоциация по публично право.

Сред видните личности от цял свят, удостоени с почетното звание „доктор хонорис кауза“ от цял свят, е и проф. д-р Никола Филчев от УНСС.

Галерия снимки от Нови възможности за сътрудничество между УНСС и Одеската юридическа академия ...