Преподавател от УНСС в ръководството на международен проект в Мексико

понеделник, 12 септември 2016 12:42

Доц. д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в качеството си на един от ръководителите на съвместен международен проект между Institute for Public Management and Community Service,  Florida International University, USA, и the National  Federation of Municipalities in Mexico. Проектът бе фокусиран върху международното сътрудничество и местното управление в Мексико, като основната дейност по проекта бе организирането и провеждането на национална конференция “Cooperation International para Municipios” в Мексико Сити на 29 и 30 август.

Домакин на събитието бе Министерството на външните работи на Мексико (Secretaria de Relaciones Exteriores), а съпредседатели на организациония комитет бяха: Claudia Ruiz Massieu, министър на външните работи на Мексико (SRE) , доц. д-р Поля Кацамунска (UNWE-FIU), Americo Zuniga, Federacio de Municipios de Mexico  (FENAMM), Maria Casar Perez, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), и Salomon Abedrop Lopez, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

В конференцията участваха  над 300 представители на местната власт в Мексико – органи на управление и служители на местната администрацията,  представители на Министерството на външните работи на Мексико и на международни организации като John-Mary Kauzia – Chief of Governance and Public Administration Capacity Branch, Division for Public Administration and Development Management, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, Arturo Herrera – Sector Manager: Governance Global Practice, Latin America and Caribbean Region, World Bank и др. 

Доц. Поля Кацамунска и John-Mary Kauzia, Chief of Governance and Public Administration Capacity Branch, Division for Public Administration and Development Management, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.

Доц. Кацамунска участва и в отделна пленарна сесия на конференция, посветена на Policies and Assistance of the European Union and United States for Local Government. Тя изнесе доклад на тема „Local Government in Bulgaria: Integration and Relations within the European Union“, който предизвика голям интерес. По инициатива на домакините докладът ще бъде преведен на испански и ще бъде публикуван в списанието, издавано от  Federacio de Municipios de Mexico  (FENAMM). 

Презентацията на доц. д-р Поля Кацамунска по време на конференцията

 

Prof. Allan Rosenbaum, Director of the Institute for Public Management and Community Service, Florida International University, USA и доц. д-р Поля Кацамунска в пленарната сесия на конференцията
Доц. д-р Поля Кацамунска

По време на пленарна сесия на конференцията „Apoyos de la Union Europea y de Estados Unidos a los Gobiernos Locales” 

 Още снимки от събитието на интернет страницита на FENAMM на http://www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=2609&Itemid=357 и линк към нея на https://www.flickr.com/photos/133391842@N07/collections/72157673239099905/

Галерия снимки от Преподавател от УНСС в ръководството на международен проект в Мексико ...