Трета кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“

четвъртък, 08 септември 2016 15:12

Трета кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ организира катедра „Икономика на природните ресурси“. Целта на форума, проведен под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе да се чуят мненията на експерти от институциите, академичните среди, неправителствените организации и бизнеса по въпроса „Как да се направи възможно да бъде чут „гласът на българските потребители“ в процеса на разработване на публични политики и закони, както и в сферата на стандартизацията.

На откриването на кръглата маса в голямата конферетна зала на университета присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, зам.-ректорите доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, инж. Ивелин Буров, председател на УС на Българския институт за стандартизация (БИС), Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите, доц. д-р Даниела Иванова и доц. д-р Елка Василева, модератори на двете сесии на форума, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, и др.

Проф. Гоев, доц. Славова, доц. Ралева, проф. Статев, доц. Иванова, инж. Буров, доц. Василева (отдясно наляво)

След проведените през последните шест години две кръгли маси, третият форум ни дава възможност да обсъдим как да бъдат чути българските потребители, а процесите -  стимулирани, посочи доц. д-р Даниела Иванова. Вярвам, че представителите на неправителствени организации, държавни институции, европейски организации, браншови организации и академичната общност ще изразят мнението на заинтересованите страни и ще бъдат чути при създаването на политики, стратегии и закони, изтъкна модераторът на форума.

По време на кръглата маса

Поех ангажимента да присъствам на кръглата маса още при подписването на Споразумението за сътрудничество между УНСС и БИС, за да покажем, че тази тематика е изключително важна, посочи проф. Стати Статев. И колкото по-добре успяваме да обединим усилията на всички структури, които имат отношение към потреблението, толкова по-добър ще става живота ни. Това не се нуждае от доказателства, категоричен бе ректорът.

В споразумението записахме задачи, които вече изпълняваме. Предвидено бе и създаването на Информационен център по стандартизация към библиотеката на университета, който ще предлага контролиран безплатен достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти, конкретизира проф. Статев и посочи, че скоро центърът ще заработи.

Проф. Статев приветства участниците във форума

Ректорът съобщи също, че предстои подписване на споразумение за сътрудничество и с Комисията за защита на потребителите, с което двете институции ще осъществят по-ефективни дейности и инициативи. В заключение проф. Статев посочи, че се е опитал да подскаже някои идеи, които по-силно биха институционализирали усилията и биха дали по-голяма чуваемост за проблемите и решенията.

Дейностите и перспективите пред Българския институт за стандартизация очерта инж. Ивелин Буров. В презентацията си председателят на УС на БИС указа ролята на стандартите в защита на потребителите, процедурите по разработването и налагането им, спря се на членството ни в международните организации по стандартизация, доброволните и задължителните стандарти и др.

Инж. Ивелин Буров

За положителния ефект от стандартизацията, основните права на потребителите и какво представлява пазарът от гледна точка на Комисията за защита на потребителите, говори нейният председател Димитър Маргаритов. Той се спря на съвременния пазар и неговите регулации и дерегулации, проверките и налагането на санкции, жалбите и сигналите до Комисията, превантивната информационна дейност и други, като обърна особено внимание на нелоялните търговски практики.

Кристина Александрова, експерт „Политики и иновации“ в  ANEC (European consumer voice in standardisation), представи организацията, която има за цел да обедини интересите на потребителите от отделните страни-членки на Европейския съюз и да защити тези интереси при разработването и приемането на европейските стандарти.

Кристина Александрова и Димитър Маргаритов

Презентации по време на форума направиха и Христо Томов, главен експерт от Министерството на икономиката,  Игнат Арсениев, директор на ЕПЦ – България, д-р Богомил Николов, изпълнителен директор на Българска национална асоциация ”Активни потребители“. Бе проведена заключителна дискусия на тема: ”Гласът на българските потребители при създаване на публични политики, закони и стандарти“.

Участници в кръглата маса

 

Галерия снимки от Трета кръгла маса с международно участие на тема „Устойчивото потребление в Бълг ...