Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“

петък, 02 септември 2016 13:47

Кристина Стефанова и Ивайло Димитров, докторанти в нашия университет, спечелиха стипендии по програма „Фулбайт“ .

Кристина Стефанова e магистър по право. Завършила УНСС през 2012 г. От 2014 г. е докторант по гражданско и търговско право в катедра „Частноправни науки“.  От две години е хон. ас. в Юридическия факултет, води семинарни занятия по „Основи на правото“.  От същата година е в екипа на адвокатската кантора “SMT Legal”, специализирана в гражданското и търговско право.

Кристина Стефанова

По време на своята докторантура е специализирала в Централноевропейския университет в  Будапеща, където е положила изпити по договорно право и по международно право. След спечелване на стипендия по програма „Фулбрайт“, от август т.г. е гост-изследовател в   Международния университет – Флорида, Маями, където до февруари 2017 г. ще работи върху своята дисертация, свързана със споразуменията за франчайзинг.

Ивайло Димитров също е възпитаник на Юридическия факултет. В момента е редовен докторант в катедра "Частноправни науки". Негов научен ръководител е доц. д-р Таня Йосифова.

През 2016/2017 г. е приет със стипендия "Томас Бургентал" в Университета "Джордж Вашингтон", окръг Колумбия, САЩ, като стипендиант на Комисията за международен обмен "Фулбрайт". Едногодишната му магистърска програма (LL.M.) е в сферата на международното икономическо право - международноправен режим на чуждестранните преки инвестиции, трансграничните сделки, търговски и инвестиционен арбитраж, банково и инвестиционно право.

Ивайло Димитров

Като студент е редовен участник в отборите, представящи университета ни на големи научни форуми. Неведнъж е бил носител на престижни отличия от национални и международни състезания по право - награда  за най-добри комбинирани писмени защити в света в най-голямото състезание по международно право "Филип С. Джесъп", награда за най-добра писмена защита на ищец в света (както и трето място в класацията за комбинирани писмени защити) през 2014 г., призови класирания в национални състезания по право и конкурси за научни разработки и др. През 2014 г. е удостоен с почетна грамота от ректора на УНСС за утвърждаване на научния престиж на университета. Автор е на разработки в сферата на частното и сравнителното право.

Галерия снимки от Двама докторанти на УНСС - стипендианти на „Фулбрайт“ ...