Споразумение за сътрудничество между УНСС и Българския институт за стандартизация

петък, 15 юли 2016 11:23

Споразумение за сътрудничество между УНСС и Българския институт за стандартизация (БИС) подписаха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на УС на БИС инж. Ивелин Буров. На подписването присъстваха зам.-ректорите на УНСС доц. д-р Миланка Славова, доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев.

По време на разговора бе подчертано, че с документа се отчита ролята на стандартизацията за развитие на информационното общество и осигуряването на съвместимост и безпрепятствен информационен обмен в най-широки граници.

Проф. Статев (вляво) и инж. Буров след подписването на документа

Сътрудничеството предвижда съвместни действия, свързани с обучението на студентите в областта на  стандартизацията, както и създаване на съвместен Информационен център по стандартизация към библиотеката на университета. Центърът ще предлага контролиран безплатен достъп на преподаватели, служители, докторанти и студенти до електронния фонд на БИС с пълните текстове на определени пакети български стандарти. Очаква се центърът да бъде открит по време на третата кръгла маса „Устойчивото потребление в България – гласът на потребителите“ през септември.

Ще продължи и традицията за участие на наши преподаватели в техническите комитети на БИС и конкретно на доц. д-р Даниела Иванова в ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“, както и включването на тематиката на стандартизацията при осигуряване и управление на качеството в УНСС. 

Споразумението е подписано

Споразумението предвижда и организиране на съвместни прояви на национално и международно ниво, свързани с процесите на  обучение на студентите в областта на  стандартизацията и нейната роля за бъдещите специалисти, ориентирани към иновативните глобални пазари на продукти и услуги.

За координатор по споразумението от страна на УНСС бе определена доц. д-р Елка Василева.

 

Галерия снимки от Споразумение за сътрудничество между УНСС и Българския институт за стандартизаци ...