УНСС и Военната академия ще си сътрудничат в книгоиздателската и разпространителската дейност

петък, 08 юли 2016 12:12

Меморандум за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Военната академия „Георги Стойков Раковски“ в областта на книгоиздателската и разпространителската дейност подписаха ректорът на нашия университет проф. д.ик.н. Стати Статев и началникът на Военната академия генерал-майор Тодор Дочев.

Проф. Статев и генерал-майор Дочев след подписването на меморандума

Документът предвижда насърчаване и подкрепяне на съвместни книгоиздателски проекти на Издателския комплекс – УНСС, и сектор „Библиотечна и издателска дейност“ на Военната академия. В меморандума е записано, че двете академични институции ще обменят на равностоен принцип своята научна продукция и издания, ще обединят усилията си за популяризирането на научните трудове на своите учени пред държавните институции и медиите, пред българската и международната научна общност. УНСС и ВА ще си оказват професионално съдействие за усъвършенстване на редакционно-издателските процеси и полиграфическите технологии, както и при участие в съвместни събития и кампании, посветени на значими национални събития и годишнини.

По време на разговорите

Подписването на меморандума е поредният израз на нашите дългогодишни професионални контакти и продължение на сътрудничеството в книгоиздателската и разпространителската дейност, каквото вече имаме с БАН и СУ „Св. Кл. Охридски“. Подготвяме и рамково споразумение за академично сътрудничество между УНСС и ВА „Г.С.Раковски“, заяви ректорът проф. Статев и съобщи, че се обмисля разкриването на нова съвместна магистърска програма.

Участниците в събитието

Голям престиж е за нас да си сътрудничим с УНСС – най-голямото българско висше училище. Меморандумът е важна стъпка в нашето партньорство, което не е от вчера, защото от години ползваме експертната оценка на ваши учени и преподаватели, но е само първа крачка с поглед към следващата, подчерта генерал-майор Дочев.

Ректорът проф. Статев получи от своя колега генерал-майор Дочев юбилеен медал на Военната академия „100 години знание и сила“ (на снимката долу).

Галерия снимки от УНСС и Военната академия ще си сътрудничат в книгоиздателската и разпространител ...