Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностите за сътрудничество

четвъртък, 07 юли 2016 14:36

Възможностите за академично сътрудничество между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха ръководствата на българското и китайското висше училище. На срещата присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи. От страна на Шанхайския университет в срещата взеха участие проф. Ma Dexiu, почетен председател на Университетския съвет на „Джао Тонг“ и зам.-председател на Комитета за образование, наука, култура, здраве и спорт, проф. д-р Weigang Zhang, декан на Училището по морска архитектура, океанология и гражданско инженерство на Шанхайския университет, д-р Zhou Pei, декан на Училището по земеделие и биология на Шанхайския университет и президент на Института за развитие на селските райони, проф. д-р Shengquan Che, помощник-декан на Училището по земеделие и биология на Шанхайския университет, директор на Изследователския център по пейзажна архитектура, зам.-директор на лаборатория за градско земеделие към Министерството на земеделието.

По време на срещата

Проф. Статев представи пред китайските гости УНСС - лидер в българското висше образование и университетът с най-голям брой студенти у нас - 22 000, като открои основните професионални направления и работата на осемте факултета.

Ректорът представя УНСС пред китайските гости. Вдясно от него проф. Ma Dexiu

Ректорът акцентира върху десетте специалности, изучавани изцяло на английски език като добра основа за взаимодействие между двата университета. Той формулира своята идея за сътрудничество и изтъкна необходимостта от подписване на рамково споразумение, което ще позволи използването на  възможностите за мобилност на студенти и преподаватели по програмата „Еразъм+“. Проф. Статев посочи начините за обмен на студенти между двата университета, продължаването на обучението им в съответните бакалавърски и магистърски програми на двете висши училища и получаването на двойна диплома. Ректорът изтъкна, че такава е дългогодишната ни практика с Университета Нотингам Трент и УНСС има  готовност за бързо осъществяване на този вид сътрудничество.

По време на разговорите

Проф. Ma Dexiu изрази своето възхищение от УНСС като най-големия и престижен университет в България. Тя представи накратко Шанхайския университет и подкрепи идеите на проф. Статев за сътрудничество в основните професионални направления на двата университета. Обменът на студенти не е нова практика в китайския университет – 60 на сто от студентите на „Джао Тонг“ се обучават в чужбина с пълна стипендия. На основата на своя личен опит тя коментира възможностите за финансовото осигуряване на обучението – чрез стипендия или спонсориране от бизнеса, което ще гарантира съвместното сътрудничество.   

Проф. Гоев, доц. Ралева, доц. Славова, доц. Желев, проф. Кисимов (отдясно наляво)

Участниците в срещата решиха през есента в Шанхай да бъде подписано рамково споразумение за сътрудничество между двата университета.

Ръкостискане след успешните разговори

 „Джао Тонг“ е един от най-авторитетните университети в Китай. Създаден е преди 117 години и е сред водещите международни изследователски центрове в азиатската държава. Името „Джао Тонг“ означава „хармония между небето и земята“.

Китайският университет има 28 отделения, 26 института и 12 болници, в които се обучават 16 хиляди бакалаври и 27 хиляди магистри и докторанти. Сред университетските преподаватели 872 са професори, 18 - членове на Китайската академия на науките, 22 - членове на Китайската инженерна академия, много учени са удостоени с национални и международни отличия. Университетът предлага 64 бакалавърски програми в девет области на науката - икономика, литература, инженерно дело, селско стопанство, медицина, мениджмънт, изящни изкуства и др.

 

Галерия снимки от Ръководствата на УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ обсъдиха възможностит ...