Ректорът участва в честването на 136-годишнината на НСИ

сряда, 29 юни 2016 13:58

Националният статистически институт (НСИ) вече 136 години работи почтено, всеотдайно и професионално за българската държава, остава верен на своите славни традиции и се развива като съвременна институция, призвана да набира, обработва и предоставя точна информация за цялостното социално и икономическо състояние и развитие на България, заяви ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев по време на честването на 136-годишнината от създаването на НСИ. 

Ректорът проф. д.ик.н.Стати Статев (в средата). Вляво: Сергей Цветарски, председател на НСИ 

Проф. Статев се спря на доброто сътрудничество между УНСС и НСИ при подготовката на нови кадри и повишаване квалификацията на работещите в системата на НСИ, както и на съвместно осъществяване на изследователска дейност, насочена към решаване на конкретни задачи на статистическата теория и практика. НСИ разполага с огромна информация, която нашите академични кадри анализират както на макро, така и на микро равнище, посочи той. Рамковото споразумение между нашите две институции се изпълнява успешно и е изключително полезно за реализацията на научни проекти от национално значение.

От промените през 1989 г. досега четирима възпитаници на УНСС са начело на НСИ, включително настоящият председател Сергей Цветарски. Голяма част от най-добрите експерти в института също са завършили нашия университет, отбеляза ректорът.

На пресконференция беше представен председателят на НСИ за един ден - Снежанка Бобева, студентка в четвърти курс, специалност „Статистика и иконометрия“ в УНСС. 

Четвъртокурсничката от УНСС – председател за един ден на НСИ 

Снежанка сподели своите впечатления за статистиката като наука, за институцията, която ръководи на празничния ден, за значението на статистическата информация в съвременното общество. Нашето момиче получи от Сибанк еднократна „заплата“. 

 

Галерия снимки от Ректорът участва в честването на 136-годишнината на НСИ ...