Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“

вторник, 28 юни 2016 14:47

Мартин Мануци, регионален директор за Европа на Института на експерт-счетоводителите на Англия и Уелс (ICAEW), изнесе в университета публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“. На събитието в малката конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), гл. ас. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, преподаватели и гости.

Проф. Снежана Башева, Бойко Костов, проф. Стати Статев, Мартин Мануци,     д-р Михаил Мусов, доц. Силвия Трифонова (отляво надясно)

Проф. Статев  оповести, че при предварителната си среща с Мартин Мануци, с участието на представители на УНСС и ИДЕС, е обсъдено създаването на нова съвместна магистратура. Завършващите програмата магистри ще получават „тройна диплома“ – от  ICAEW, ИДЕС и УНСС. Ректорът уточни, че разговорите по ключовите въпроси на новата специалност продължават и резултатите ще бъдат оповестени през октомври.

В малката конферентна зала

Ректорът на университета проф. Статев връчи на Мартин Мануци възпоменателен медал „Проф.  Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ (на снимката долу).

Гост-лекторът благодари на университетското ръководство за поканата, отличието и възможността за откриването на новата магистърска програма. Той подчерта също, че независимо от т.нар. Брекзит Институтът на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс ще продължи да изпълнява ангажиментите и договореностите към всички членове на организацията, студенти, партньори, институции и професионални организации в Европейския съюз.

По време на публичната лекция

В презентацията си Мануци се спря на ролята на професията на счетоводителя в исторически план. Той цитира професора по история и счетоводство Якоб Сол, по думите на когото историята на публичните финанси и счетоводство могат да се разглеждат като начин за инвестиране във възхода и падението на нациите. Основните счетоводни инструменти  формират основата на модерния капитализъм и държавата, посочи лекторът.

Лекторът

Според Мартин Мануци в съвременния свят е необходима по-дългосрочна отчетност и доверие между поколенията, както и прозрачност на информацията за публичните финанси и счетоводството, защото именно публичните финанси са предпоставка за дългосрочен икономически растеж. В тази връзка той разгледа различните начини на водене на счетоводство в отделните държави.

Участници в срещата

Мануци изложи и анализа на ICAEW по т.нар. зелен бюджет, очерта ползите от финансовата отчетност и коментира икономическия успех. Лекторът се спря и на създаването на масиви от данни, техните възможности, рискове и правилното им използване, като изтъкна, че в тях е и бъдещето на счетоводната професия.

Мартин Мануци е регионален директор за Европа на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс. Това е най-голямата професионална организация, подкрепяща над 140 хил. експерт-счетоводители в целия свят. ICAEW е сред основателите на Световния алианс на счетоводителите, който представлява над 785 хиляди професионалисти в бранша от повече от 165 страни по света.

За ICAEW от 2013  г. Мануци води поредица от дискусии на тема „Устойчивост на публичните финанси – перспективи на ЕС“ с цел усъвършенстване на политиката на ЕС за финансово управление и отчетност на публичния сектор. Той председателства и Стратегическия форум за счетоводната професия (APSF) - една инициатива на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс  за насърчаване на активното стратегическо планиране и иновациите сред професионалните счетоводни органи.

Галерия снимки от Публична лекция на тема „Бъдещето на счетоводната професия“ ...