Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сървисиз“

петък, 24 юни 2016 14:44

Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и директорът на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ за България Димитър Гълъбов подписаха споразумение за сътрудничество между УНСС и международната компания. Партньорите обединяват усилията си за изграждане на висококвалифицирани специалисти с висше образование и успешната им професионална реализация.

На срещата присъстваха и координаторите по проекта проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и Златин Георгиев, представител на „Съдърланд Глобъл Сървисиз“.   

Проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Димитров и г-н Димитър Гълъбов (отляво надясно)

При подписването на документа

Двете страни се ангажират да си съдействат при организирането на публични лекции, събития и презентации пред студентите. Университетът и компанията ще работят съвместно за разработването на нови учебни програми и дисциплини, които да отговарят на очакванията и потребностите както на студентите, така и на работодателите. „Съдърланд Глобъл Сървисиз“ ще осигурява стипендии, възможности за обучения, стажове и работа на младите кадри. 

Споразумението е подписано

Проф. Стати Статев, проф. Димитър Димитров, Димитър Гълъбов, Златин Георгиев, гл.ас. д-р Нончо Димитров и ас. д-р Екатерина Богомилова от катедра „Национална и регионална сигурност“ (отляво надясно) по време на срещата

 

 

Галерия снимки от Подписано бе споразумение за сътрудничество между УНСС и „Съдърланд Глобъл Сърви ...