Заключителна конференция по международния проект „Ретур“

четвъртък, 16 юни 2016 13:39

В университета за проведе заключителна конференция по международния проект „Ретур“, който бе осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия, ключова програма К2. Проектът бе изпълняван от консорциум от шест европейски държави – Италия, България, Испания, Франция, Гърция и Ирландия. Целта му бе да разработи, въведе и валоризира програма за обучение по руски език, насочена към работещите в сектора на туристическото обслужване.

Участниците в конференцията бяха приветствани от доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение. Тя оцени огромната работа по проекта, постигнатите същностни характеристики и приложни резултати. Целта на проекта „Ретур“ е да представи учебен курс, насочен към изграждане на комуникативни умения при учащите и практическо овладяване на руски език на ниво А2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР) за работещите в сферата на туристическото обслужване, изтъкна доц. Славова двете сфери на проекта. Разработените материали представляват интерес и за по-широката аудитория, отбеляза тя.

Доц. Миланка Славова приватства участниците в конференцията. Вдясно от нея: доц. Иван Стойчев и ст.преп. д-р Антония Пенчева, вляво: д-р Стоянка Почеканска

Ст. преп. д-р Антония Пенчева, ръководител на проекта и научен секретар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, прочете приветствие до участниците от ръководителя на катедрата проф. д-р Даниела Кох-Кожухарова.  

Благодарение на УНСС имахме възможност да бъдем партньори по този много важен проект, очерта постигнатото Румен Стоилов, член на УС на Българската хотелиарска и ресторантьорска асоциация.

В голямата конферентна зала

Продуктът ще е полезен както за студенти и работещи в туристическия бранш, така и за ученици от средните специализирани училища, посочи главният експерт по руски език в Министерството на образованието и науката д-р Стоянка Почеканска. Тя изтъкна и пълното одобрение на експертите от консорциума, потвърдено на последните международни форуми по проекта.

От името на представителството на Россотрудничество, Кирил Воронков,  ръководител на направление „Руски език, образование и наука” в Руския културно-информационен център, се спря на предимствата и приложението на проекта.  

Доц. Славова, д-р Почеканска и Кирил Воронков (отдясно наляво)

Участниците в проекта „Ретур“ от УНСС представи доц. д-р Иван Стойчев, директор на отделение „Институт за следдипломна квалификация“, модератор на форума. Той изтъкна приноса в работата на доц. д-р Марчо Марков, ст.преп. д-р Антония Пенчева, ст. преп. Олга Лазова, ст. преп. Анна Москова, ст.преп. Марияна Мирчева, и др.

Проекта „Руски език в сферата на туризма“ очерта ст. преп. д-р Антония Пенчева, която направи обзор на ресурсите (съчетание на традиционни и интерактивни методи), технологията на диференцираното обучение и др. УНСС е единственият университет сред партньорите по проекта, т.е. единственият разработчик на основни учебни ресурси и в този смисъл неговата роля е водеща, посочи тя.

Участници във форума

Курсът „Ретур“ представлява иновативен ресурс за обучение по руски език за възрастни, работещи в сферата на туристическото обслужване: ресторантьорството, хотелиерството и търговията на дребно, посочи още д-р Пенчева. Той е разработен в рамките на проекта „РЕТУР“, финансиран с подкрепата на Европейската комисия, от университетски преподаватели и експерти от България, Италия, Испания, Франция Гърция и Ирландия и е достъпен на английски, френски, испански, италиански, гръцки и български език.

Доц. Иван Стойчев, д-р Антония Пенчева и Румен Стоилов (отдясно наляво)

На конференцията бе представено българското участие в проекта, бяха демонстрирани ресурсите на курса и възможностите, които те предоставят. Бе проведена и дискусия по перспективите за интегриране на учебния курс в програмите на обучение.

Галерия снимки от Заключителна конференция по международния проект „Ретур“ ...