Публична лекция на тема „САЩ - ЕС: икономическо сътрудничество“

четвъртък, 02 юни 2016 13:58

Публична лекция на тема „САЩ - ЕС: икономическо сътрудничество“ изнесе в УНСС Майкъл Копловски, икономически съветник на министъра към дипломатическата мисия на САЩ в ЕС в Брюксел. На срещата в малката конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев,  зам.-ректорът доц. д-р Миланка Славова, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международното сътрудничество, Сали Берхорст, зам.-ръководител на политико-икономическата секция към посолството на САЩ в София, Данко Тонев, специалист по икономическите въпроси към посолството на САЩ, преподаватели, студенти.

По време на публичната лекция в малката конферентна зала

Проф. Статев представи гост-лектора Майкъл Копловски и Сали Берхорст.

Проф. Статев открива публичната лекция. Вдясно от него: Майкъл Копловски и доц. Паскал Желев, вляво: Сали Берхорст

УНСС е българският университет, излъчил сред своите възпитаници  шестима премиери, четиринадесет финансови министри и шестима министри на външните работи в новата история на страната изрази адмирациите си Майкъл Копловски. В кратката си лекция той представи петте големи области на сътрудничество между САЩ и Европейския съюз: търговия, енергетика, дигитализация, икономически растеж и санкциите към Русия.

Участници в събитието

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) Копловски определи като ключово за сътрудничеството между САЩ и ЕС. Лекторът се спря и на оптималното използване и диверсификацията на енергийните източници, изграждането на връзки между системите в рамките на Съюза, възобновяемите и алтернативните енергийни източници. Той открои  въпроса за либерализирането на енергийните пазари, тяхната ефективност и регулиране и изтъкна като особено важна енергийната сигурност, в която САЩ имат огромен напредък.

Ректорът и Майкъл Копловски (вдясно) по време на лекцията му

Дигитализацията е следващата важна стъпка за развитие на сътрудничеството, тъй като в XXI век, със стремглавото навлизане на информационните технологии във всички сфери на живота чрез платформи, улесняващи комуникациите и развитието на единни пазари, трябва да се обърне внимание на правилното използване на данните и по-добра защита на информацията, посочи лекторът. Копловски открои и въпроса за икономическия растеж и темповете на просперитет на всяка държава. В тази връзка той насърчи развитието на единните пазари на стоки и услуги, включително енергийния и банков съюз за създаването на по-добри регулации. Лекторът подкрепи и инвестиционния план „Юнкер“ и изтъкна, че оказването на подкрепа на малките и средни предприятия е важна предпоставка за по-бърз икономически растеж. Той изрази и становището, че поддържането на санкциите към Русия има ключова роля за опазване на сътрудничеството и сигурността в ЕС.

Копловски и Берхорст (вляво) отговориха на поставените им въпроси

Копловски отговори и на поставените му от аудиторията въпроси. Проф. Димитров получи уверението на Сали Берхорст, че за магистърската програма по ядрена сигурност в обучението на студентите ще се включат и американски експерти.

Проф. Стати Статев и Майкъл Копловски в кабинета на ректора

Майкъл Копловски, икономически съветник на министъра към дипломатическата мисия на САЩ в ЕС в Брюксел, е изградил кариерата си във Външната служба на САЩ и има голям опит в областта на икономиката, особено в търговската политика и преговорите. Бил е икономически съветник в посолството на САЩ в Рабат, Мароко, заемал е длъжността икономически ръководител в посолството на САЩ в Кингстън, Ямайка съветник и постоянен представител на дипломатическата мисия на САЩ към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж (2011 – 2014 г.), съветник по икономическите въпроси на министъра в Багдад, Ирак (2014 – август 2015 г.). Работил е в Световната банка, в търговския отдел на ГАТТ (Общо споразумение за митата и търговията), в Германия, Суринам и т.н.

Сали Берхорст, зам.-ръководител на политико-икономическата секция в посолството на САЩ в София, е и съпредседател на двустранната работна група САЩ - България по енергийна сигурност и диверсификация. Работила е в Бюрото по енергийни ресурси на Държавния департамент във Вашингтон, където е ръководила президентската инициатива за насърчаване на употребата на чисти енергийни източници в Азия, в Пекин, Китай, в посолството на САЩ в Токио, Япония. 

Галерия снимки от Публична лекция на тема „САЩ - ЕС: икономическо сътрудничество“ ...