Четирима студенти от УНСС със сертификати за "Администратор на облачни услуги - Microsoft Share Point"

четвъртък, 19 май 2016 11:34

Университетът за национално и световно стопанство съвместно с „Майкрософт България“ организира за пръв път от началото на учебната 2015/2016 година обучение на студенти от първи курс – поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, процес по сертификация за администратори на облачни услуги.

В края на обучението беше проведен изпит за сертифициране, който бе положен успешно от четирима студенти: Валентин Василев, Ева Каркаликова, Симеон Симеонов и Михаил Сотиров. Поради уникалността на техните умения те ще бъдат ангажирани съвместно с „Майкрософт България“ в управлението и поддържането на подсистеми в облачните среди на училища в системата на Министерството на образованието и науката.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев поздрави четиримата студенти и им пожела нови успехи (на снимката долу).

УНСС е първият университет в България, който започна масово и активно да използва облачните услуги на „Майкрософт“ – първоначално за имейли на всички студенти и преподаватели, а впоследствие – за работа с приложения и колаборативните среди, предоставени чрез облачни услуги.

Студентите с ректора проф. д.ик.н. Стати Статев, представители на „Майкрософт България“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, доц. д-р Ваня Лазарова от катедра „Информационни технологии и комуникации"

Нашият университет планира да развие както учебния процес, така и научните изследвания в областта на използване на облачните услуги за управление на индустрията и бизнеса. Докато студентите от УНСС завършат, облачните услуги ще бъдат масово използвани в икономиката. Тогава университетът вече ще има кадри, които да могат да управляват и обслужват тези процеси.

Галерия снимки от Четирима студенти от УНСС със сертификати за "Администратор на облачни услуги -  ...