Меморандум за сътрудничество между УНСС и Софийската стокова борса

четвъртък, 19 май 2016 10:26

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса (ССБ), подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции. Ректорът подчерта, че този документ институционализира двустранното сътрудничество - опит от ССБ и научен експертен потенциал от университета ни, възможност за стажантски програми на студентите и организиране на съвместни мероприятия. 

Подписването на меморандума

С тази проява и с публична лекция на тема „25 години борсова търговия в България – роля и функции на стоковата борса, прогнози и световни тенденции“ беше отбелязана 25-годишнината от създаването на ССБ.

На събитието в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, Антонина Белопитова и доц. д-р Симеон Елазаров, членове на Съвета на директорите на ССБ, преподаватели, студенти.

За нас е чест, че четвъртвековният юбилей на ССБ се отбелязва в нашия университет, каза ректорът. ССБ е уникална, нова за България структура, предлагаща големи възможности и за младите хора. Сигурни сме, че подписаният меморандум ще е добра основа за бъдещото ни сътрудничество и заедно ще постигнем общите си цели и стремежи, заяви проф. Стати Статев.

Доц. д-р Симеон Елазаров, проф. д.ик.н. Стати Статев,  Васил Симов и проф. д-р Валентин Гоев (отляво надясно)

Преди четвърт век, след половинвековно прекъсване, борсовата търговия в България е възродена и новата Софийска стокова борса стана първият действащ борсов пазар в най-новата история на нашата страна. В нейния градеж са заложени принципите на равнопоставеност, конкурентност и прозрачност в търговията със стоки, използван е опитът на най-добрите образци в световната борсова практика, което я утвърди като желан, отговорен, сериозен и лоялен партньор, като основен двигател на борбата със сивата икономика, подчерта в своя поздравителен адрес проф. Статев. Днес Софийската стокова борса е авторитетна и уважавана институция, неделима част от българската икономика, надеждно средище за борсова търговия, което работи по строги правила, дава равни възможности на своите членове и клиенти, отбеляза ректорът.

Само след три дни голямото ни академично семейство ще отбележи 96-годишнината на Университета за национално и световно стопанство. Убеден съм, че въпреки голямата разлика в годините, нашите две институции ще си говорят на езика на диалога и сътрудничеството, защото имаме общи цели и стремежи, подчерта проф. Статев.  

В голяма конферентна зала

Проф. Гоев представи Васил Симов като възпитаник на  УНСС и хоноруван преподавател по дисциплината „Борси и борсова търговия“. Когато се правят проучвания сред студентите какви са препоръките им за подобряване на качеството на обучението в УНСС, най-често срещаният отговор е: по-голяма практическа насоченост, която я има именно в тази дисциплина, посочи проф. Гоев.

Васил Симов и неговите колеги говориха за борсите по света и в частност в България, за значението на борсовата търговия за икономиката и перспективите за развитие.

Васил Симов разказа за създаването на ССБ и подчерта, че основната задача на всяка една борса по света е да направи пазар, където всеки, който желае, да отиде на този пазар да търгува и да печели, като по този начин борсата напипва реалната пазарна цена за момента.  Брокерите на фирмите членки на борсата търгуват свободно помежду си. Търговията на борсата не е обвита в тайнственост и не е трудно достъпна. Търгувайки, брокерите печелят и извършват стопанска дейност, но борсата няма право да търгува, да извършва стопанска дейност и не разпределя дивиденти. Тя е издигната над бизнеса. Това я прави коректен наблюдател на сделките, които се сключват. Формирани, цените на съответната борсова сесия стават реални пазарни цени и основната задача на борсата е тази информация да достигне до възможно най-много потребители, каза Симов.

Васил Симов

Борсата като институция не е организация за печалба. Тя не образува печалба и не разпределя дивиденти, акцентира доц. Елазаров. По-важно е агенция Ройтерс в своите бизнес новини да цитира данни на Софийската стокова борса, отколкото сключването на някои сделки. Откриването на цената е първата функция на борсата, другата е да разнесе тази цена по целия свят, да я научи и последният, който има интерес. Стотици милиони ползват борсова информация, заяви той.

Антонина Белопитова, доц. Симеон Елазаров и Васил Симов (отляво надясно)

Антонина Белопитова съобщи, че ССБ си партнира с борсите в Чикаго, Париж, Канзас и др., а медиите, съдилищата и банките са най-честите потребители на борсова информация.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между УНСС и Софийската стокова борса ...