Трета научна студентска конференция по икономическа политика

петък, 13 май 2016 14:17

Трета научна студентска конференция по икономическа политика под надслов „Икономическата политика: реалности и предизвикателства“, организирана от катедра „Икономикс“, се проведе в университета.

Студентите в зала "Тържествена"

Поводът за организиране на форума е повече от отговорен. С академичното ръководство на УНСС ще отчетем вашите 70 доклада, с които се докоснахте до истинската наука, заяви пред студентите в зала „Тържествена“ гл. ас. д-р Енцислав Харманджиев.  

Приветствие до участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, ръководител на катедра „Икономикс“, направи доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на УНСС и зам.-ръководител на катедрата. Тази конференция е вече традиционна със своето трето издание, тя се превърна в сериозен форум за вашите изследвания в областта на икономическата политика, посочи доц. Ралева. Това е и първата ви стъпка в науката, другите предстоят. Ние, преподавателите, сме призвани да ви помогнем да откривате икономическите реалности, перспективите на икономическата политика, отбеляза тя и пожела успех и нови срещи с участниците във форума.

Доц. Ралева приветства участниците в конференцията. Вдясно от нея: д-р Харманджиев и д-р Беев

Стремежът ни е всички да получите своите първи публикации, конкретизира  гл. ас. д-р Ивайло Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“. Участието ви днес има и допълнителни измерения, насочи той вниманието на студентите към възможностите за стаж в държавните институции на най-добре представилите се на форума. Идеята е да се изявявате все по-добре, за да можем да разчитаме на вас и в бъдеще.

Конференцията беше организирана в две секции и проведена в зала „Научни съвети“ и зала „Факултетна“.

По време на конференцията в зала "Научни съвети"
Работата на втората секция се проведе в зала "Факултетна"

Галерия снимки от Трета научна студентска конференция по икономическа политика ...