Представяне на книгата „Епоха на растежа. Лекции по неокономика“ на руския икономист Олег Григориев

сряда, 11 май 2016 13:58

В университета бе представена книгата „Епоха на растежа. Лекции по неокономика“  на руския икономист Олег Григориев. Авторът на научния труд, който бе гост-лектор, е  световноизвестен учен,  учредител и научен ръководител на Научноизследователския център „Неокономика“.

Доц. Миланка Славова, зам.-ректор на университета, приветства Олег Григориев и подчерта, че темата на лекцията съдържа много измерения. Тя акцентира върху въпросите, свързани с приложението на неокономиката в развитите и развиващите се страни, малките и големите държави, както и влиянието й върху отделните потребители.

Доц. Славова открива срещата. Вдясно: доц Пенчо Иванов, ръководител на катедра "Маркетинг и стратегически праниране", ас. д-р Митко Хитов, Олег Григориев

От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев доц. Славова връчи на Олег Григориев сертификат с благодарност за изнесената от него публична лекция.

Лекторът, който изследва кризите и механизмите в глобалната икономическа система  и решаващата роля на разделението на труда, открои четири основни тезиса в книгата си. Той определи своя научен труд като изследване на световната икономическа история. Границите на развитие, доброто познаване на стопанската история в последно време изигра основна роля в икономиката, посочи той. Изследването на проблемите, грешките и решенията помагат да се приемат ефективни мерки.

Участници в срещата

Лекторът посочи, че изследователската му работа е наложила извод, обратен на общоприетото схващане. А именно, че не развитието е нормално и естествено, а настъпващите икономически кризи и депресии.  Затова най-сложният проблем, според Григориев, е да се обясни как възниква икономически растеж в един или друг период.  

С много примери и факти от глобален мащаб лекторът коментира защо едни страни са богати, а други остават бедни, какви фактори определят икономическия растеж. По думите му в  основата на вълната на икономически растеж от последните малко повече от две столетия лежи уникалното стечение на обстоятелства в световната икономическа система през XVIII в. Първоначалният импулс за растежа обаче отдавна е изчерпан.

Олег Григориев (вдясно) по време на публичната си лекция

Олег Григориев посочи, че се опира на оригиналната концепция за решаващата роля на разделението на труда. Той коментира взаимодействието между развитите и развиващите се страни и посочи, че единственият начин за развитие на „бедните държави“ е да работят за пазарите на развитите. "Но, за да работиш на тези пазари, трябва задължително да оставаш беден, т.е., докато сте бедни, взаимодействието върви нормално, но не можете да станете богати", акцентира лекторът.

Руският икономист коментира смисъла от т.нар. икономическо развитие, ако в основата му лежи бедността на мнозинството от населението, както и не е ли време да се замислим за възможността за друг социално-икономически модел на световно устройство. В състояние ли сме да вземем под контрол глобалните процеси или ще ни се наложи да се примирим с бавния упадък, заплашващ във всеки момент да се разрази в икономическа катастрофа?

В зала "Тържествена"

Лекторът отговори и на многобройните въпроси, свързани с икономическото състояние на Русия, премахването на валутния борд в България, прогнозите на ръководения от него център за срива на китайската икономика и др.

Въпроси от залата

Олег Григориев е завършил Икономическия факултет на Московския държавен университет, бил е сътрудник в Централния икономико-математически институт при Академията на науките на СССР. Работил е във Върховния съвет, в Държавната дума, в Икономическото управление при президента на Руската федерация, той е държавен съветник първи клас. От 2012 г. е учредител и научен ръководител на Научноизследователския център „Неокономика“.

Галерия снимки от Представяне на книгата „Епоха на растежа. Лекции по неокономика“  на руския икон ...