Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД

сряда, 11 май 2016 9:05

По инициатива на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и лично на проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, и доц. д-р Силвия Трифонова, катедра "Финанси", на 9 май бе сключен Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД. Документът бе подписан от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителния директор на Инвестор.БГ АД. Георги Бисерински.

Проф. Стати Статев (вляво) и Георги Бисерински след подписването на документа

Договорът бе сключен на знаменателната историческа дата, отбелязала 66 години от подписването на Декларацията на френския министър Робер Шуман, с която бяха поставени основите на днешния Европейски съюз.

Рамковият договор обхваща широк периметър на двустранното сътрудничество - информиране на студентите за стажантските програми на дружеството и обявяваните работни позиции, взаимен обмен на информация и публикации, провеждане на важни научни, учебни, бизнес и други събития, както и осъществяване на съвместни образователни, изследователски и практико-приложни проекти.

Двете страни ще си сътрудничат в организирането на съвместни научни прояви като публични лекции, кръгли маси, младежки семинари, както и в традиционната ежегодна Международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз“.

Доц. Силвия Трифонова, проф. Стати Статев, проф. Снежана Башева, Георги Бисерински, доц. Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет (отляво надясно) 

Тази година конференцията ще бъде посветена на фундаменталната връзка „наука – бизнес” и ще се проведе на 11 ноември 2016 г. в УНСС в съорганизаторство с Инвестор.БГ АД. Университети-партньори на конференцията са Висшето училище по застраховане и финанси, София, Университетът на Болоня, Италия, Луцкият национален технически университет, Украйна, Полтавският университет по икономика и търговия, Украйна, Университетът на Сплит, Факултет по икономика, Република Хърватска.

УНСС и Инвестор.БГ АД ще си сътрудничат и в участието на представители на Инвестор.БГ АД в презентации пред студенти, лекции, семинари, конференции, срещи и други прояви, организирани от университета. Рамковият договор за сътрудничество се оценява високо и представлява значителен интерес и за двете страни.

 

Галерия снимки от Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и Инвестор.БГ АД ...