Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, говори пред студентите за състоянието на икономиката и основните й проблеми

вторник, 10 май 2016 16:14

Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев изнесе пред студентите от университета лекция на тема „Макроикономическа ситуация в България: пролет 2016“.

Доц. Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, представи Божидар Данев като „доайен сред работодателите“ и оцени развиващото се сътрудничеството между УНСС и БСК.  

Доц. Близнаков (вляво) и Божидар Данев при откриването на срещата

Зад определението „сухи числа“ лекторът коментира вижданията си за състоянието на икономиката и основните проблеми, които възпрепятстват позитивното й развитие. Данев представи оценките на международните институции като се спря на показателите за бизнес средата и макроикономическите дебаланси. Той акцентира върху финансовия сектор "който се стабилизира, но продължава да е рисков", очерта големите задължения на предприятията и пречките пред намаляването им, изясни данни от пенсионната система, при която половината от възрастните са застрашени от бедност или социално изключване, говори за здравеопазването с ограничена достъпност и незадоволителни резултати, образователната система и др.

Лекторът

По отношение на бизнес средата изпълнителният председател на БСК коментира нестабилната нормативна уредба, ниското доверие в съдебната система, корупцията, слабите и фрагментирани институции, липсата на инвестиции, включително в научните изследвания и развойната дейност, забавянето на структурните реформи и др. Божидар Данев очерта и рисковете пред финансовия сектор, като се спря на банковата система, пенсионните дружества и застрахователните дружества.

В малката конферентна зала

Лекторът разясни основните макроикономически показатели: очерта БВП и производителността на труда, инвестициите, държавния дълг, задълженията на общините, външната търговия, човешките ресурси. Той приведе данни за заетостта и безработицата, цената на труда, увеличаването на процента на рано напусналите образование и обучение (13,4% за 2015 г.), високия дял на 15-годишните ученици с ниво 1 и по-ниско по критерия „Грамотност за четене“, по който показател страната ни е на първо място сред европейските страни.

Присъстващите на публичната лекция

Данев разгледа въпроса за обществената сигурност, спря се и на законодателната дейност. Липса на системен подход, хаотичен и несистематичен законодателен процес, бяха основните изводи, които лекторът направи. Той посочи, че има съществено разминаване между обществения и политическия дневен ред. „Докато обществото извежда на преден план проблемите, свързани с демографията, здравеопазването, образованието, правосъдието и обществения ред, то законодателната активност в тези сфери е относително най-слаба, за сметка на откровено лобистки промени в нормативната база“, посочи Божидар Данев.

След публичната лекция 

От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев доц. Близнаков връчи на Божидар Данев сертификат за благодарност за изнесената от него публична лекция.

Галерия снимки от Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, говори пред студентите за състоя ...