Публична лекция „Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. – национален ангажимент с европейско измерение“

вторник, 10 май 2016 14:22

„Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. – национален ангажимент с европейско измерение“ бе темата на публичната лекция, която изнесоха в зала „Тържествена“ Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан,  посланик на Република Франция у нас, Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, и Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация (ИПА). Инициативата бе част от „Отворен семестър“ за студентите от специалност „Публична администрация“ и Меморандума за сътрудничество между администрацията на Министерския съвет, ИПА и висшите училища със специалност „Публична администрация“.

Доц. Вълков открива публичната лекция. Вдясно от него: Н.Пр. Ксавие дьо Кабан, Павел Иванов и Андрей Новаков

Гост-лекторите бяха представени от доц. Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация, който открои връзката на събитието с честването на Деня на Европа – 9 май.

Присъстващите в зала "Тържествена"

Опитът на Франция, 12 пъти изпълнявала ролята на председател на Съвета на ЕС, коментира Н.Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан. Председателството играе важна роля за политическите приоритети, поемането му от България през втората половина на 2018 г. ще позволи на страната да постави в центъра на дневния ред на ЕС ясни позиции, които са от ключово значение за нея и Европейския съюз, изтъкна посланикът. Той открои приликите и различията от последното председателство на Франция през 2008 г.,  ролята на ротационното председателство за прилагане на т.нар. общностен метод в търсене на съюзи и сътрудничество,  залогът за страната ни  като „рекламна витрина“ и др. Н. Пр. Ксавие дьо Кабан напомни, че българското председателство ще съвпадне с края на мандата на Европейския парламент, тъй като следващите европейски избори ще са през май 2018 г.

Френският посланик

Н. Пр. Ксавие дьо Кабан бе категоричен, че ефективната подготовка трябва да започне поне две години по-рано и конкретизира, че през 2008 г. Франция е провела близо 500 срещи на всички равнища в рамките на председателството си. Той акцентира върху необходимостта от екип от компетентни и подготвени кадри, ясното определяне на отговорностите, провеждане на инициативи за по-добра разпознаваемост на страната. "Председателството може да ви предостави възможност да покажете способността си за реакция в сериозна криза", изтъкна  посланикът и посочи, че през 2008 г. Франция е трябвало да се справи с три кризи.

Въпроси от залата

„България ще има 180 дни по време на своето председателство. Вероятно ще имаме над 1700 срещи с цел работа по европейски политики. Ще има и около 50 дебата в Европейския парламент, свързани с председателството ни, както и 200 триалози между Парламент, Съвет и Комисия. Ще сме в основата на около 1400 срещи в Брюксел, както и над 600 публични събития в ЕС и по света. В допълнение, председателството ще премине под шапката на 200 културни събития“, изтъкна в своята лекция Андрей Новаков, най-младият депутат в ЕП. Вие, добре подготвените млади хора, имате специално място като посланици на страната ни, обърна се към студентите в залата Новаков.  Всяка победа се предпоставя, а когато самолетът излита, той има летателен план, утвърди метафорично значението на подготовката и успеха евродепутатът. С призив към младите хора той напомни, че в много отношения те превъзхождат връстниците си в Европа и трябва да покажат това.

Андрей Новаков

За подготовката на българската държавна администрация за ротационното председателство на България през 2018 г. говори Павел Иванов.

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев доц Александър Вълков връчи на Н.Пр. Ксавие дьо Кабан, Андрей Новаков и Павел Иванов сертификати в знак на благодарност за изнесената публична лекция (на снимката долу).

Доц. Вълков връчва сертификата на френския посланик

Срещата бе осъществена в два панела и дискусия по поставените въпроси. Тя бе предавана на живо в интернет.

Участниците в срещата

Галерия снимки от Публична лекция „Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз през ...