Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция

Проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ посети университета Бордо 1, Франция, по програмата Eразъм.

Университетът Бордо е третият най-голям френски университет с повече от 50 000 студенти, включително 2000 докторанти и 6000 чуждестранни студенти. По своите академични показатели висшето училище се подрежда в първите 200 световни университета през 2015 г.

По време на посещението си проф. Велев изнесе цикъл лекции пред докторанти в Центъра по информатика (LaBRI).

Центърът е научно-изследователско звено, обединяващо 320 служители, от които около 120 са преподаватели, 140 докторанти, 60 административен състав. Членовете му са групирани в 6 екипа, чиято дейност е разпределена в областите: Комбинаторика и алгоритми; Обработка на изображения и звук; Формални методи; Модели и алгоритми за биоинформатика и визуализация на данни; Програмиране, мрежи и системи; Алгоритми за високопроизводителни числени приложения. 

Проф. Велев с докторантите по време на лекциите

Темите на лекциите на проф. Велев включваха три ключови области на съвременните информационни технологии - Облачни изчисления, Интернет на нещата и Големите данни. Презентациите бяха посрещнати с подчертан интерес от докторантите и към лектора бяха отправени много въпроси. Проф. Велев отбеляза високата теоретична подготвеност на докторантите. 

Лекциите на проф. Велев в официалния бюлетин на LaBRI за научните прояви през 2016 г.

Бяха обсъдени и възможности за участие в съвместни българо-френски и европейски научноизследователски проекти. Проф. Велев покани преподаватели и докторанти на LaBRI за участие в Шестата международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2016), запланувана за 2-3 декември 2016 г. в УНСС. Допълнителен стимул за участие в конференцията е индексирането на трудовете й в EBSCO, ProQuest и Google Scholar.

Галерия снимки от Наш преподавател изнесе цикъл лекции в университета Бордо, Франция ...