25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти

сряда, 20 април 2016 15:22

Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на което присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан и модератор на форума, бившите декани на факултета проф. д-р Христо Кожухаров, доц. д-р Милчо Толев и проф. д.ик.н. Христо Първанов, преподаватели, гости.

При откриването на форума. Отдясно наляво: проф. Димитров, доц. Раковска, проф. Статев, проф. Гоев, проф. Кожухаров, доц. Толев

Висока чест е за мен от името на академичното ръководство на УНСС и лично от свое име най-сърдечно да Ви поздравя по случай 25 години от основаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“, обърна се към присъстващите проф. Статев. „През изминалия четвърт век факултетът - академичен приемник и достоен продължител на дейността на факултетите „Търговски“, „Търговско-транспортен и „Инфраструктура и услуги“ - категорично доказа своето значимо място в голямото ни университетско семейство“, посочи ректорът и допълни, че сега в него се обучават бакалаври, магистри и доктори по организация и управление на дейностите, свързани с развитието на инфраструктурата, мениджмънта на инфраструктурните проекти и публичната администрация. По думите му шестте катедри във факултета – „Икономика на търговията“, Логистика“, „Икономика на транспорта“, „Национална и регионална сигурност“, „Икономика на туризма“ и „Медии и обществени комуникации“ – развиват своята учебна и научноизследователска дейност като единен мощен образователен и научен организъм, който подготвя висококвалифицирани специалисти в най-интензивно развиващия се сектор на националната ни икономика – инфраструктурният. 

По време на тържественото честване

В поздравителния си адрес ректорът изтъкна също, че преподавателите и учените във факултета са изявени личности, голяма част от тях на ключови позиции в държавното управление и частния бизнес, което е важна предпоставка при обучението на студентите да се осъществява толкова нужната връзка между теория и практика. Проф. Статев им благодари за академичната всеотдайност, за отговорността им към общото благородно дело, за почтената работа и непрестанните усилия за доброто и просперитета на УНСС.

Специално искам да поздравя участниците и гостите на петата международна научна конференция за студенти и докторанти на тема „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изтъкна още ректорът и пожела успех и ползотворна работа.

Проф. Статев приветства преподавателите от факултет „Икономика на инфраструктурата“

Проф. Стати Статев връчи на проф. Димитър Димитров възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“, с който факултетът се награждава „за постижения в учебната и научноизследователската работа и по случай 25-годишнината от неговото създаване“ (на снимката долу).

Развитието на факултет „Икономика на инфраструктурата“ през 25-годишния период проследи неговият декан проф. д-р Димитър Димитров. Той откри дълбока символика в „годините 25“ на факултета и възрастта на студентите и докторантите, участници в конференцията.

Деканът се спря на постиженията на факултета, шестте специалности, в които се обучават бакалаври, магистри и докторанти, контактите с български и чуждестранни университети, партньорите от държавните институции, административни структури, фирми и организации у нас и в чужбина. От името на факултетната колегия проф. Димитров благодари на ректора и ректорското ръководство за съдействието и подкрепата.

Проф. Първанов, проф. Стефанова, проф. Мишев, доц. Йотова (отляво надясно)

Спомени от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“ сподели проф. Христо Кожухаров, бивш декан но факултета и зам.-ректор на УНСС.

Поздравления и пожелания към факултета-юбиляр направиха деканите на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова, на Бизнес факултета проф. д.ик.н. Пламен Мишев, на факултет „Приложна информатика и статистика“ проф. д-р Камелия Стефанова и на Юридическия факултет доц. д-р Живко Драганов.

Доц. Драганов (в средата) приветства факултета-юбиляр

Проф. Димитър Димитров връчи почетни грамоти на ректора проф. Стати Статев, на зам.-ректора проф. Валентин Гоев, както и на проф. Христо Кожухаров, доц. Милчо Толев и проф. Христо Първанов. Същите почетни отличия получиха и бившите зам.-декани на факултета проф. Тилчо Иванов, доц. Евгения Пенкова, доц. Даниела Иванова, доц. Георги Павлов, проф. Филип Тодоров, доц. Цветан Цветков, проф. Таня Парушева и доц. Виолета Гълъбова.

Грамота за проф. Статев... ...проф. Гоев...
...проф. Кожухаров...  ... доц. Толев

Модераторът на форума доц. Мирослава Раковска представи участниците в Международната научна конференция за студенти и докторанти и посочи, че петото издание е приемник на Международната студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации”, в чиито четири прояви участваха над 300 студенти от факултета, както и от чуждестранни висши училища от Франция, Румъния, Полша, Испания и др.  Доц. Раковска отбеляза, че броят на докторантите във факултета е над 100, в конференцията се представят 25 докторанти и 35 студенти с общо 52 доклада. Във форума участват както представители на УНСС, така и на СУ „Св. Климент Охридски“ и чуждестранни участници от Германия, Полша и Латвия, студенти от международната програма по ядрена сигурност.

В голямата конферентна зала

Петата международна научна конференция за студенти и докторанти цели осигуряването на форум, на който, наред с оригиналните разработки на студентите от факултета, да се представят и дискутират резултати и от научноизследователската работа на докторанти от различни обучаващи институции в страната и чужбина. Конференцията е фокусирана върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват много аспекти по създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката ни и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации, изтъкна доц. Раковска.

Научната конференция продължи в заседания по секции.   

В зала „Научни съвети“ заседаваха представителите на научните направления „Икономика на туризма“ и „Икономика и управление (транспорт) (на снимката долу)

В голямата конферентна зала бяха представени докладите на докторанти и студенти от научната специалност „Икономика и управление (стопанска логистика)“ с докладчици от Германия, Полша, Латвия и България, както и на специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу).

Малката конферентна зала събра участниците в научните специалности „Икономика на търговията“ и „Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации) (снимката долу).

Галерия снимки от 25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета междун ...