Възможности за кариерен старт в EY България

вторник, 19 април 2016 12:39

Със съдействието на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) EY България организира среща със студенти във фоайето на университета. На интересуващите се бе представена информация за компанията и възможностите за кариерен старт в нея.

На щанда на EY България в университета

В одиторския отдел на EY България сега се провежда кампания за подбор на кандидати за ежегодната стажантска програма. Тя ще започне през октомври и е шестмесечна. Стажът е платен и има възможност както за пълно, така и за гъвкаво работно време.

Информация за студентите

Много студенти, посетили щанда на EY България в университета, решиха да се възползват от възможността за кариерен старт и да приложат знанията си на практика в една от големите одиторски компании в световен мащаб.

За повече информация посетете www.ey.com/careers

Галерия снимки от Възможности за кариерен старт в EY България  ...