Научна конференция по предприемачество за студенти от УНСС и ученици от професионалните гимназии

понеделник, 18 април 2016 14:09

Научна конференция по предприемачество за студенти от УНСС и ученици от професионалните гимназии се проведе в университета. Форумът на тема „Представяне и оценка на бизнес идеи за стартиращи и развитие на действащи предприятия“ бе организиран от катедра „Предприемачество“ и на него присъстваха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор, проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, ръководител на катедра „Предприемачество“, представители на бизнеса, студенти и ученици. 

Проф. Статев (вдясно) приветства участниците в конференцията. Вляво от него: проф. Тодоров и проф. Гоев

Пътят на развитие на специалността и постигнатите успехи в подготовката на младите предприемачи оцени с встъпителните си думи проф. Тодоров. Той припомни, че само преди седмица редовен докторант към катедра „Предприемачество“ на УНСС и Свободния университет в Брюксел успешно защити дисертационния си труд.  Ръководителят на катедрата определи като особено необходимо взаимодействието между настоящите и бъдещите студенти на УНСС по време на форума.

Проф. Тодоров представи участниците във форума и предстоящите събития, които ще дадат възможност за следващи стъпки в представянето на идеи и конкурсно участие на студенти и ученици.

В голямата конферентна зала

Днес е своеобразен Ден на предприемачеството в УНСС – университетът, който преди четвърт век сложи началото на системното предприемаческо обучение в България, а преди 10 години създаде катедра „Предприемачество“ - първата в страната и сред първите в Европа, изтъкна в приветствието си ректорът. Той открои ролята на нейния ръководител проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, „за когото това беше и е мисия и кауза, и който с много всеотдайност, амбиция и професионализъм работи за успеха на предприемаческото образование“.

Проф. Статев уточни, че след форума проф. Кен О’Нийл, носител на най-високото почетно звание на УНСС – „доктор хонорис кауза“, ще изнесе публична лекция на тема „Ролята на университетите в изграждането на предприемаческа общност“. „Още през 1998 г. той заяви, че приоритет на всеки университет трябва да бъде обучението по предприемачество, защото то е жизнено важно за младите хора за справяне с предизвикателствата. Предприемачеството вече е задължителна дисциплина дори в първи клас на началното образование в България“, посочи ректорът. 

Ректорът проф. Статев и ръководителят на катедрата проф. Тодоров

Академичното ръководство на УНСС винаги е насърчавало и подпомагало креативността и предприемчивостта на своите студенти – като съвкупност от начини на поведение, умения и характеристики – изявявани от тях, които ще ги направят самоуверени, инициативни, способни да действат самостоятелно, да се ориентират творчески при решаването на проблеми, да поемат рискове, да се справят с предизвикателствата, за да градят успешна кариера, независимо в коя област ще работят, изтъкна проф. Статев. По думите му днешният научен форум е своеобразен духовен мост между науката и практиката, между висшето и средното образование. Той акцентира, че по време на конференцията ще бъдат представени и защитени бизнес идеи и бизнес планове на студенти от УНСС и на изявени ученици от професионалните гимназии в страната, участници в учебни фирми. Похвален е фактът, че модератори на конференцията ще бъдат членове на Клуба на младия иновативен предприемач при УНСС, а ментори – видни експерти и действащи предприемачи, отбеляза проф. Статев. 

Участници във форума

Убеден съм, че по време на научната конференция ще се родят нови идеи, ще се дискутират интересни теми, а важни въпроси ще получат своите отговори, изрази увереност ректорът.

Не е самохвално да се твърди, че успехите на катедра „Предприемачество“ са забележителни, посочи и проф. Гоев, който потвърди, че са малко университетите в Европа, на които им се признава докторантура на такова равнище, както защитената преди седмица. Той призова присъстващите ученици да кандидатстват и следват в УНСС, а студентите да продължат образованието си след бакалавърската степен. Тази научна конференция е една от малкото за студенти и ученици, които се провеждат в университета, поощри превръщането на форума в традиционен зам.-ректорът по научноизследователската дейност. 

Проф. Гоев (вляво) и проф. Тодоров

Пътят на професионалното развитие представи д-р Кирил Григоров, управител на Общинския гаранционен фонд за малки и следни предприятия към Столичната община. С конкретни примери и през призмата на своя опит той очерта възможностите за изграждане на добри предприемачи. 

Д-р Кирил Григоров (в средата) и Димитър Босовски (вляво)

"От студентската скамейка до хай тек бизнеса" проследи предприемачът Димитър Босовски. Колко пъти си се провалил е по-важно от това, колко пъти си успял, формулира той и степенува базовите познания, които трябва да притежава предприемачът: в технологиите, човешките ресурси, кредитирането, ценообразуването, търговията, правната обезпеченост, счетоводството, защитата на интелектуалната собственост, инвестициите, управлението на паричните потоци и др.

Въпроси от студентите

Под надслов „Заедно напред още на студентската скамейка“ Емилия Малинова представи Клуба на младия и иновативен предприемач. От банка ДСК коментираха възможностите за финансиране и кредитиране на бизнеса. 

Емилия Малинова представя Клуба на младия и иновативен предприемач

Студентите и учениците демонстрираха своите бизнес идеи: „Животоспасяваща гривна“, „Тетрадката на бъдещето“, „Ултра чистота за вашия дом“, „Зелен вкус“ и др.   

           

 

Галерия снимки от Научна конференция по предприемачество за студенти от УНСС и ученици от професио ...