"Отворен семестър" на катедра "Публична администрация"

петък, 15 април 2016 13:20

Инициатива на катедра „Публична администрация“ под името „Отворен семестър“ се проведе в голямата конферентна зала на университета. Гост-лектор на събитието бе Александър Михайлов от Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС). Той представи пред студентите темата „Гражданско участие във формирането и прилагането на политики за регионално и местно развитие“.

В голямата конферентна зала

На събитието присъстваха доц. д-р Поля Кацамунска, зам.-декан по международното сътрудничество на факултет "Управление и администрация", доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация", доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедрата, студенти.

Доц. Поля Кацамунска, доц. Александър Вълков и Александър Михайлов (отдясно наляво)

В рамките на академичните часове и занапред ще каним хора от практиката, които работят по различни проекти и подпомагат с експертиза държавната, публичната администрация, утвърди доц. Вълков необходимостта от тясна връзка между науката и практиката. Убеден съм, че на тези срещи всеки ще намери полезна информация и контакти, посочи той.

Завършил съм УНСС и за мен е морално удовлетворение да споделя пред вас опита си, изтъкна Михайлов. Лекторът разказа за създаването на Фондацията, говори за областите, в които работи, организираните обучения, реализираните проекти. Поводът да съм тук е проектът „Насърчаване на гражданското участие във формирането и прилагането на политики за регионално и местно развитие, конкретизира Михайлов. Работим по него, защото България има огромна нужда от насърчаване на гражданското участие в политики на национално ниво. Ограничихме се на регионално и местно ниво, тъй като добрите практики, трябва да бъдат надградени, допълни той.

Студентите от "Публична администрация"

Михайлов коментира още проектното и бюджетното финансиране, произхода на парите за проектите, начина на усвояването им и даде много примери за прилагането на политики за местното и регионалното развитие. „Основното послание днес е, че гражданите и бизнесът трябва да участват при формирането и изпълнението на политики“, акцентира той.

Лекцията бе придружена от дискусия, в която студентите взеха активно участие.

По време на лекцията

Александър Михайлов е работил 16 години в Столичната община, бил е директор на дирекция „Териториално управление и децентрализация“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и международен консултант в различни държави. Сега е експерт във ФРМС.

Фондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС) е независим професионален ресурсен център, подкрепящ местната демокрация. За 20 години Фондацията успешно се е утвърдила на национално ниво. До днес тя е реализирала редица проекти и програми, с които спомага за развитието на местната демокрация и за повишаване на гражданското участие в местното самоуправление.

Галерия снимки от "Отворен семестър" на катедра "Публична администрация" ...