Среща-дискусия на тема „Европейското ИТ право”

сряда, 06 април 2016 9:58

Представители на фондация „LIBRe” дискутираха европейското ИТ право със студенти от УНСС. Целите на срещата бяха студентите да се запознаят с конкурса, който провежда организацията - „Contest LIBRe Essay 2016”, както и да дебатират по актуалната тема за ИКТ правото.

„LIBRe” е неправителствена организация, която има за цел да допринесе за правна и политическа ангажираност на интернет управлението и развитието на интерактивни приложни решения, издателска дейност и обучение.

По време на срещата

Лекторите Александра Цветкова и Иво Емануилов от „LIBRe” откроиха няколко ключови области в дискусията. Те говориха по темите „Какво е ИКТ право и защо е толкова важно?”, „Актуалните въпроси в ИТ правото” и „Какво е общото между Google, Ebay, електронната търговия, Delfi и римското право”.

С актуални примери Иво Емануилов обясни какво е ИТ правото. Той засегна темата за наблюдението и следенето на работното място. Интернет е мрежа от мрежи със затворена архитектура, която не се подчинява на държавни граници. Въпреки, че има случаи на цензуриране на интернет в различни държави, практически това са изолирани национални действия, които не могат да променят наднационалния характер на интернет. Продължаваме да регулираме отношенията във виртуалната среда чрез мерките, които се осъществяват на национално ниво. Ето защо още през 90-те години започва да се говори за единни правила, които да контролират дейността на участниците в информационния обмен, обясни Иво Емануилов.

Лекторите Александра Цветкова и Иво Емануилов

Студентите участваха активно в дискусията. Те получиха и подробна информация за конкурса, който организира фондацията. Представителите й обясниха, че конкурсът е отворен към студенти с мултидисциплинарни интереси, без ограничение на специалността. Есетата на участниците трябва да демонстрират знания, творческо мислене и интереси в сферата на регулирането на дигиталното общество. Наградата за автора с най-високо оценено есе е възможност за участие в Лятната академия по ИКТ право на университета Leibniz Universität в Хановер.

Галерия снимки от Среща-дискусия на тема „Европейското ИТ право” ...