Заключителна пресконференция по повод уебдостъпността на интернет сайтове в публичния сектор

сряда, 30 март 2016 13:59

Заключителна пресконференция по повод уебдостъпността на интернет сайтовете в публичния сектор проведе фондация "Хоризонти" в малката конферентна зала на университета. Срещата  бе открита от доц. д-р Йордан Близнаков, директор на  Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК), който приветства присъстващите от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и подчерта значимостта на проекта за добрата интеграция на хората със зрителни увреждания.

Доц. Близнаков (вляво) открива срещата

Екипът на фондация „Хоризонти" представи резултати от тестването на над 100 публични интернет сайта. Направеното проучване и анализ на достъпността на тези платформи от незрящи доброволци, под ръководството на ментори, е началото на инициатива за подобряване на отделните елементи и компоненти, които изграждат институционалния образ в интернет пространството. Именно с тази цел е изградена и Националната мрежа за уебдостъпност, която обединява организации на и за хора с увреждания, IT експерти и специалисти. Едно от предизвикателствата, с което ще могат да се запознаят публичните структури, включително отговорните за изграждането и поддържането на достъпни интернет сайтове специалисти, е изработеният наръчник, който дава практически насоки и съвети за уебдостъпността.

Участниците в пресконференцията

Пресконференцията се проведе с любезното съдействие на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС.

Повече информация за проекта, дейностите и резултатите може на намерите на интернет страницата на фондация „Хоризонти” – www.horizonti.bg.

Дейностите са част от проекта "Гражданска инициатива за уебдостъпност в публичния сектор", финансиран чрез Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

 

 

 

Галерия снимки от Заключителна пресконференция по повод уебдостъпността на интернет сайтове в публ ...