Информационен ден на бюрото по труда "Изток" и филиал "Студентски труд" в УНСС

четвъртък, 24 март 2016 14:00

Бюрото по труда „Изток“, филиал „Студентски труд“ и Междууниверситетският център за развитие на кариерата (МЦРК), проведоха в университета информационна кампания по представяне на услугите на Агенцията по заетостта.

Информационният ден бе открит от доц. д-р Йордан Близнаков, директор на МЦРК (вляво), Веселина Изворска, главен експерт, и Атанас Димитров, кариерен консултант

Във фоайето на университета, на специален щанд, студентите имаха възможността да получат подробна информация за работните позиции от Веселина Изворска, главен експерт на филиал „Студентски труд“.

На щанда във фоайето на УНСС

Бяха представени актуалните схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - „ Младежка заетост“ и „Обучение и заетост“, Ателие за търсене на работа, услугите и конкретни работни места на филиал „Студентски труд“, както и услугите на мрежата EURES.

Галерия снимки от Информационен ден на бюрото по труда "Изток" и филиал "Студентски труд" в УНСС ...