Наш професор участва в престижен форум в Исламабад, Пакистан

петък, 25 март 2016 9:32

Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, участва в годишната среща на Международната мрежа на центрове за обучение по ядрена сигурност (NSSC Network), организирана в Исламабад, Пакистан, под егидата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и правителството на Ислямска република Пакистан.

Проф. Димитров изнесе презентация, свързана с международната магистърска програма на УНСС по ядрена сигурност и предстоящото откриване на Националния център за подкрепа в областта на ядрената сигурност към нашия университет.

Проф. Димитров с председателя на мрежата посланик Бони Дженкинс от САЩ и зам.-председателя Наои Юсуке от Япония по време на заседанията

Участниците в срещата посетиха тренировъчни и учебни центрове, както и лаборатории по ядрена сигурност към пакистанските въоръжени сили, ядрения регулатор на Пакистан, Пакистанската комисия за атомна енергия и Пакистанския институт за ядрени изследвания в гр. Налор.

Посещение в лабораторията на Пакистанския ядрен регулатор в гр. Исламабад

Проф. Димитров в залата на симулатора за управление на ядрената централа Чашма 2

NSSC Network е основана през 2012 г. във Виена под егидата на МААЕ. Мисията й е да допринася за изграждане на международния капацитет по ядрена сигурност чрез сътрудничество между центрове, ангажирани с обучението в областта. Сред основните задачи на Мрежата са постигане на високо ниво на обучение по ядрена сигурност и насърчаване на сътрудничеството и обмена между центровете.

Като член на NSSC Network УНСС ще представлява страната ни на национални и международни семинари, конференции и срещи, посветени на обучението по ядрена сигурност. Университетът ще развива програми за обучение по ядрена сигурност, ще извършва анализ на нуждите от обучение и ще разработва планове в областта на сътрудничеството, свързано със защитата и неразпространението на ядрени и други радиоактивни материали, ще бъде домакин на различни национални и международни прояви.

През декември 2015 г. нашият университет стана 53-ят член на международната мрежа, като резултат от изпълнението на споразумението за сътрудничество между УНСС и МААЕ, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и генералния директор на МААЕ г-н Юкия Амано по време на визитата му в София през юни 2014 г.

Друг важен резултат от изпълнение на споразумението между УНСС и МААЕ бе стартирането на международната магистърска програма „Ядрена сигурност”. Целта й е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В програмата вече се обучават десет студенти от шест държави, част от тях стипендианти на МААЕ, като предстои нов прием. Програмата се осъществява с подкрепата на МААЕ в сътрудничество с редица български и чуждестранни институции и университети. Неотдавна бе подписан и договор за сътрудничество между УНСС и Министерството на енергетиката.

 Повече информация на сайта на програмата http://www.unwe.bg/nuclear-security/en.  

Галерия снимки от Наш професор участва в престижен форум в Исламабад, Пакистан ...