Студентски семинар „Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство"

Студентски обучителен семинар-дискусия на тема: "Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското академично пространство" се проведе в УНСС. Срещата бе организирана от ст.пр. д-р Мина Хубенова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ и  възпитаници на университета, обучавали се във Фридрих Александър Университет в Ерленгер-Нюрнберг и други висши училища в Германия.

По време на семинара

На семинара бяха разисквани възможностите за финансиране на различните форми на обучение – при бакалаври, магистри и докторанти - на Баварския център за висше образование Bayhost, на австрийското Федерално министерство на науката и изследователската дейност, швейцарската страна чрез посолството си в София и др.

В презентацията си Ваня Цолова, завършила „МИО“ в нашия университет, представи възможностите за обучение, изискванията към документите, условията за живот и учене в страната,  стипендиите и др.

Д-р Мина Хубенова (вдясно) и презентаторката Ваня Цолова

Студентите получиха отговори на въпросите, свързани с живота и академичното присъствие на българи в немскоговорящите страни.

Галерия снимки от Студентски семинар „Мобилност и сътрудничество с немски университети и немското  ...