Четвърта конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема: „Сирийската криза и Балканите“

понеделник, 21 март 2016 13:49

Четвърта ежегодна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема: „Сирийската криза и Балканите“, организирана от УНСС, Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Българското дипломатическо дружество (БДД) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО), се проведе в голямата конферентна зала на университета. В нея участваха учени, дипломати, депутати, представители на правителствени и неправителствени организации, експерти, студенти, журналисти. В работата на форума взеха участие проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС,  проф. д-р Динко Динков, модератор на събитието, доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, Кристиян Вигенин, народен представител, министър на външните работи (2013-2014 г.), Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност,  д-р Емил Ценков от Центъра за изследване на демокрацията, Чавдар Минчев, изпълнителен директор на НАМО и главен редактор на сп. „Международни отношения“. 

В голямата конферентна зала

Четвъртото издание на конференцията „Балканите  в XXI век – българският поглед“ отново се насочва към най-актуалните проблеми в региона, посочи проф. Динко Динков. Той отбеляза, че форумът е част от поредицата събития, посветени на 40-годишнината на катедра и специалност „Международни отношения“ и 96 години от началото на българската дипломатическа школа със създаването на  Дипломатически-консулското отделение (факултет) към Свободния университет за политически и стопански науки. Предстои сериозна дискусия, свързана със сирийската криза и очертаващата се тенденция нашият регион да бъде въвлечен в зоната на напрежение, изтъкна проф. Динков. Той посочи също, че сред разискваните теми на форума са: „Динамиката на кризата - ще прелее ли дестабилизацията в Европа?“, “Глобалните, регионалните и националните интереси – съвместими ли са?“, „Умереният „балкански“ ислям – преграда или мост за радикализма?“. 

Отдясно наляво: Йордан Божилов, Кристиян Вигенин, проф. Стати Статев, проф. Динко Динков, доц. Игор Дамянов, Таня Мирчева

Нашият университет е естественият за своите 96 години генератор на управленския и бизнес елит, включително и по отношение на външната политика, изтъкна в приветствието си към участниците в конференцията проф. Стати Статев. Ректорът напомни, че шестима от външните министри на страната в правителствата след 1989 г. са възпитаници на УНСС. В нашите традиционни научни форуми най-голямото предизвикателство са не финансовите проблеми в Европа и България, а човешкият фактор, свързан с бежанците – най-голямото изпитание за континента, каза ректорът. Той изрази увереност, че конференцията ще предложи ясни научни анализи и проведените дискусии ще дадат академичен принос в позициите по проблема. 

Ректорът привества участниците в конференцията

Като особено важни и основополагащи определи анализите по темата на „тази нова източна криза“ доц. Игор Дамянов. Деканът изтъкна, че тя е с изключителни измерения в международен план. Както посочи и ректорът, парите не са толкова кризисен фактор както отношенията между хората, които имат много повече измерения от паричните потоци, каза доц. Дамянов.

Важно е да формулираме реалните решения на проблема и да търсим възможности за консолидация на позициите в региона, изтъкна Кристиян Вигенин.  По думите му сирийската криза създаде напрежение с негативно влияние и все по-малка стабилност на Балканите. Необходимо е стимулиране на сътрудничеството в самия регион и като държава трябва да сме много по-активни за консолидация на страните в него, посочи депутатът. Той открои проблемите: кризата с бежанците, влиянието върху мюсюлманското население в страната, възможната радикализация на религиозните общности, етническото, религиозното и политическото противопоставяне, отражението на „външния шок“ върху слабата икономика на балканските страни. Вигенин изтъкна също, че българските институции нямат единна национална политика по много от въпросите, както и ясни приоритети по отношение на националната сигурност. 

По време на форума

Сигурността на Европа е свързана най-тясно със сигурността на Балканите, които непосредствено са заплашени от горещ конфликт, прогнозира Йордан Божилов. Той коментира и радикализацията на младите хора на континента и „ислямизацията на радикализма“ с целенасоченото използване на религията при други проблеми като организираната престъпност. 

Участници в четвъртата конференция

Процесите в развитие от Арабската пролет до кризата в Сирия проследи д-р Емил Ценков. Той проектира проблема в т.нар. модерен експеримент, спря се на пълзящата ислямизация, самозаблудите на Европа, „матрьошката – руска или американска“ и др. Сирийската криза е може би най-тежкото предизвикателство за Близкия изток след края на Студената война. По-незабелязана обаче остава друга опасност, а именно ескалацията директно да засегне България и Балканите заедно и то в една особено чувствителна за региона област на етно-религиозните отношения, наследени от недалечното минало, посочи д-р Ценков.

Победителят от неотдавна проведената младежка конференция „Сирийската криза и Балканите“ Таня Мирчева представи своя анализ по проблема.

Участниците във форума изложиха своите виждания и по време на последвалата дискусия.

Галерия снимки от Четвърта конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема: „Сирийс ...