Наш преподавател на международен форум в Тайван

петък, 18 март 2016 9:43

В края на м. февруари и началото на м. март проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ изнесе два доклада на международната конференция по иновации в образованието и управлението в град Тайчунг (Тайван). Те бяха посветени на актуални въпроси по приложението на информационните технологии за намаляване риска от бедствия, които отразяват резултати от работата по два ръководени от него проекта (един международен и един национален). По време на конференцията проф. Велев  установи академични контакти със сродни ИТ катедри от Тайван.

Проф. Велев покани присъстващите на форума да участват в Шестата международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и управлението, ICAICTSEE (индексирана в ProQuest, EBSCO и Google Scholar), която ще се проведе в УНСС през тази есен.

Проф. Велев с проф. д-р Чалин Чан, председателя на конференцията

Проф. Велев  посети Националния научно-технически център за намаляване на бедствията (NCDR) в столицата Тайпе, където беше приет от директора г-н Хонги Чен и от главния секретар д-р Вейсен Ли и се запозна с най-новите постижения на центъра в областта приложението на информационните технологии за намаляване риска от бедствия.

Проф. Велев в Националния научно-технически център за намаляване на бедствията

Обсъдено беше участието на NCDR в организираната от проф. Велев Първа IFIP конференция по приложение на информационните технологии за намаляване риска от бедствия, ITDRR-2016. Постигнати бяха договорености за обмен на материали по общата тематика за борба с бедствия, установяване на академични връзки с тайвански университети със сходна тематика, нагласа за съвместни проекти, подготовка за подписване на меморандум между NCDR и Комитета за информационни технологии за намаляване риска от бедствия към Международната федерация по обработка на информацията (IFIP DCITDRR), на който проф. Велев е научен секретар. Обсъдена е и възможността за подписване на такъв меморандум и с УНСС.

Галерия снимки от Наш преподавател на международен форум в Тайван ...